Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret326950
 Merkez  Kitabevi - Galip  İLHANER 
Selam (Pax) Anadolu Lider Türkiye Stratejisi - Galip İLHANER

Selam (Pax) Anadolu Lider Türkiye Stratejisi - Galip  İLHANER
.
.
 Selam (Pax) Anadolu Lider Türkiye Stratejisi - Galip  İLHANER
.
.
ÖZET

Selam (Pax) Anadolu Lider Türkiye Stratejisi[1]

Galip  İLHANER

Selam (Pax)Anadolu (Anadolu Nizamı- PaxAnadolu-Dünya Barışı)  Kimlik Kartı

Siyasal Sistem: Selam Anadolu Meşveret Demokrasi Sistemi[2]

Biçim: Çok Uluslu Bütünleşme

Hukuk Sistemi: Selam Anadolu Hukuk Sistemi

Üyeler:Türkiye,Azerbaycan,İran,Japonya,Hindistan,Nijerya,Özbekistan,Mısır,Endonezya,Pakistan,G.Afrika,S.Arabistan,Kore

Başkent: İstanbul[3] (Barış ve Medeniyet Şehri)

Vatandaşlık: Paxanadolu Vatandaşlığı [4]

Yüzölçümü : …………..………….., Nüfus: ……………………….

Resmi Dil: TÜRKÇE  

Resmi Diller : Üye Ülkelerin Dilleri

Üst Kimlik : Merkez  (Paxİnsan - Önce  İnsan = Dünya Vatandaşlığı) Kimlik

Resmi  Bayramı: Paxanadolu Birliğinin kurulduğu ilk gün (13 Nisan[5] 20..)

Paxanadolu  Marşı: Dünya Barış (Selam-Pax) Marşı

Paxanadolu Bayrağı: Çok Renklilik:(Renk:Siyah,Beyaz,

Yeşil, Mavi,Kırmızı,Turuncu,Turkuaz… Ve Sembol olarak: .…)

Ekonomi Sistemi: Selam Anadolu Ekonomi Sistemi (Faizsiz Sistem,Sınırlandırılmış Zenginlik)

Paxanadolu Parası: PaxAnadolu (Barış Lirası,Dünya Lirası) Lirası

“…Allah,insanlar arasında hükmettiğiniz zaman,adaletle hükmetmenizi emreder.”[6]

“Yaradılanı severim Yaradandan ötürü.”[7]

YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR

Bölgesel Federasyon/Konfederasyon (Dünya Federasyonu/Konfederasyonu)

“Eğer müminlerden iki grup birbiriyle dövüşürlerse aralarını düzeltiniz.”[8]

 “Benim duam yaşamımdır.”[9]

“insan tabiatı gereği medenidir.”[10]

YURTTA BARIŞ (Selam = Pax)  DÜNYADA BARIŞ (Selam = Pax)  İLKESİ

“Dünya artık düz”[11]

Allah ilahi beyanıyla azgınlığı meneder. “Allah,adalet,ihsan ve yakınlara vermekle emreder;her türlü günahtan,kötü  işlerden ve azgınlıktan meneder.”[12]

“Allah’ın varlığı,bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir.”[13]

“insanları canlandıran emel’dir,öldüren yeis’tir.”[14]

“Filozoflar dünyayı türlü türlü yorumlamakla kalmışlardır,oysa gerekli olan dünyayı değiştirmektir.”[15]

“Barış sorunu ve dünya örgütlenmsi yoluna girmeden,bütün ulusların ve insanların kaderi yoluna girmeyecektir.Bu devrim yapılmadıkça da,dünyanın hiçbir yerinde,hiçbir devrim tam anlamıyla başarılmış olmayacaktır.”[16]

“Halkı aldatıp sürükleme,komedya oynama yok.”[17]

“Yurtseverlik insanlıkla birleşir.”[18]

“Hiçbir zaman ütopist olmadık.”[19]

“Düşüncenin gücü zekanın gücüdür.”[20]

“Dünya imparatorluğu”[21]

“Hepimiz aynı gemideyiz”[22]

“Din,hükümdarla;hükümdar,askerle;asker,parayla;para,ülkenin bayındırlığıyla,ülkenin bayındırlığı,kullar hakkında adaletledir.”[23]

“insanlar kendilerini aşırılığa sapmaktan alıkoyacak bir yetke isterler.”[24]

“Büyük fikirler kalbden doğar.”[25]

“Devleti erdemiyle yöneten kişi,kutup yıldızına benzer.”[26]

“Yönetilmek yönetmekten çok daha kolaydır.”[27]

“Başarılara değer kazandıran,insanların yeniliklere olan düşkünlüğüdür.”[28]

“Bir ulusun en tehlikeli düşmanı kendi hükümetidir.,Devrimler silahlardan çok yasaların patlamasıdır.”[29]

“Kötü bir barış,iyi bir savaştan daha iyidir.”[30]

“Karışıklık zamanlarında,seyirci kalmak da tehlikelidir.”[31]

“Bütün uluslar barış ister görünüyorlar ve insanlığın gelişmesi de bu barışa yöneliyor.”[32]

“Demokrasi kötünün kötüsü bir yönetim biçimidir.”[33]

“Değişken bir toplumda ve değiken bir dünyada her hükümet ister istemez değişken olacaktır.”[34]

Selam Anadolu (Anadolu Barışı = Anadolu Nizamı = Dünyanın rejimi)

“Demokrasinin bütün hastalıkları daha fazla demokrasi ile tedavi edilir.”[35]

 

GİRİŞ:

“Yurtta barış dünyada barış (Yurtta pax dünayda pax)”[36]

Bu proje bir düşünce (think – thank) iklimidir.[37]Bu proje dünyanın tek devlet olmasını savunan bir proje değildir.Tek devlet olmaya ve dünya vatandaşlığı kavramına doğru giden dünyanın,tek devlet olmadan,uluslararası kurum ve kuruluşlarla,bölgesel örgütlenmelerle,ulusüstü kurumlarla ve dünya parlementosunun kurulmasıyla dünya barışının tesis edilmesini savunmaktadır.

“Sözler harekete getirir,ancak  örnekle beraber tatbik edilir.”[38]

“Yola koyulun ulaşacaksınız”[39]

“Kendi kendilerine yaşayanlar mutlu yaşarlar.Ama, onların buyruğundakiler mutsuz olurlar.”[40]

“Güneş ülkesi tanrıya dua eder,af diler.”[41]

Paxanadolu (Anadolu Barışı – Anadolu Nizamı) = Dünya Barışı (Paxworld – Merkez Birliği) = Dünya Konfederasyonu (Dünya Parlementosu) / Federasyonu/Bölgesel Federasyonlar)[42]

“Ey  İnsanlar”[43]

“Akıllı Bir insanın memleketi bütün dünyadır.”[44]

“Köle olmanın bedelini ödeyeceğime,lider olmanın bedelini öderim.”[45]

“İmparatorluğun sınırları,Tanrının dünyaya koyduğu sınırlardan başka bir şey olmayacak”[46]

AMAÇ :

Merkezi Demokrasi (Önce İnsan,İnsanı Merkeze Alan),dünyanın barışı,adil eşitliği,evrensel standartların üzerinde insan hakları,barış,kardeşlik,sevgi,

…….hoşgörü ve diyalog ekseninde,herkesi olduğu gibi kabul eden “önce insan” anlayışı.İnsanlığın barışı,huzuru ve güvenliği[47]

KÜRESELLEŞMENİN SONU[48] (Dinlerin Hakimiyeti = İslam – Hristiyanlık)  = NESEB (SOYA DAYANAN = YEREL BİLİNÇ,ULUSLAR BİLİNCİ)  ASABİYETİNDEN ,SEBEP (SOSYAL BİLİNÇ = ULUSLARARASI BİLİNÇ,ULUSÜSTÜ BİLİNÇ)  ASABİYETİNE  DÜNYA BARIŞI[49]

HZ. Adem dünyaya insan neslini çoğaltmak ve bu insanlar arasında barış uygulamak için gelmiştir. Zira,Allah’ın dinine (İslam) davet ancak barışla[50]mümkündür. Bu manada ilk barışı Hz Adem uygulamıştır ve bu aynı zamanda ilk Paxinsan[51] (Paxislam) demektir.

Dünya nereye gidiyor?, Küreselleşmenin sonu mu?,İdeolojilerin Sonu mu?[52],Medeniyetler çatışması mı?[53],Tarihin sonu mu?[54] demokrasinin sonu mu?[55]…   Yoksa “Paxanadolu mu?”

Dünya nereye gidiyor sorusuna cevap arıyoruz. Dünya tek devlet olmaya doğru gidiyor.İnternetle insanların oy kullanacağı (Merkezi Demokrasi,radikal demokrasi,internet demokrasisi,uzaktan kumanda demokrasi,elektronik demokrasi…),dünya parlementosuna temsilci göndereceği konfederal/federal bir dünyaya doğru gidiyoruz.

Postmodern durum[56],Risk toplumu[57],hayali cemaatler[58],Örgütlü Kapitalizmin sonu[59],ebedi barış[60],söylem kuramı[61],etnik tuzak[62]üçüncü yol[63],…

“Daha adil bir dünya için bu projeyi geliştiriyoruz. Bu proje bir futbol ligiyle [64]başlıyor. Biz dünyanın ileride tek devlet gibi olacağını düşünüyoruz. İnsanlar internet aracılığıyla[65] oy kullanacak ve dünya parlementosunu seçecektir. Buna isterseniz elektronik demokrasi isterseniz uzaktan kumanda demokrasisi isterseniz internet demokrasisi diyelim bu olacaktır. Biz bu dünyanın liderinin Türkiye olmasını arzu ediyoruz.Arzu etmekle kalmıyoruz bunun için stratejiler geliştiriyoruz.”[66]

Bu küreselleşmenin sonu ve dinlerin (İslam – Hristiyanlık)  hakimiyeti demek.Küreselleşmenin sonunda dünyanın varacağı sonuç demek. Dünya bu yöne doğru giderken buna hazırlıklı olmak lazım.Türkiye’nin buna hazır olması lazım.Bunun için Paxanadolu birliği gereklidir. Dünyayı bölgesel örgütlenmelerle yönetecek kurum ve kuruluşlara ihtiyaç vardır. Paxanadolu bu sorunu çözmek için Türkiye’nin liderliğinde yeni bir dünya barışı öneriyor.

Paxanadolu demek dünya barışı demek. Dünya küreselleşme gerçeği ile tek dünya tek devlete doğru gidiyor.Tek dünya-tek devlet sadece büyük süper gücün/güçlerin dünyayı yönetmesi demektir. Bu şekilde dünya barışı sağlanamaz. Dünyanın büyük süper güç/güçler  tarafından sömürülmesi sonucunu doğurabilir.

Dünya  bir başkentten (İstanbul) konfedere/federe bir yönetime doğru gidiyor. Dünya başkanlık sistemine doğru gidiyor. Avrupa Birliği[67]gibi dünyanın da bir başkanı olacak.

Daha adil bir dünya için, Paxanadolu örgütlenmesi gereklidir. Paxanadolu üye ülkelerin bir Futbol Ligi (M.B.F.L.) kurmasıyla başlıyor. Paxanadolu Futbol Ligi (Dünya Barış Ligi - PAF - L)

Nice imparatorlar ve imparatorluklar, dünyanın tamamına hakim olmak için savaşmışlardır.[68]

1.BÖLÜM

SELAM-PAX KAVRAMI

Selam arapça,...

     Pax Latince bir kelimedir ve barış anlamına gelmektedir.Pax kavramı  dünyada gerçek ya da kurgusal istikrar dönemlerinin tanımlanmasına etki eden bir kavramdır.

      Pax[69],Latince “barış”. Pacere, pactum (sözleşme yapmak, ant etmek) fiilinden. Pacere masdar, pactum mişli geçmiş kökü. “Bağdat Paktı”ndaki pakt da aynı kökten bir türev “ant, sözleşme”.

1-PAXİNSAN  =  PAKSİSLAM (HZ. Adem’le başlayan süreç)

2-

3-

4-Pax Romana (İ.Ö.27-İ.S. 180)

5-

6-Pax Ottomana (1500-1700)

7-

8-

9-

10-

11-

12-Pax Britannica (1815-1914)  = Pax Americana (1945-Günümüz)[70]

13-PaxAnadolu  (2013 – …) = PaxWorld  (2026 – …)[71]

 

2.BÖLÜM

Yurtta Pax  Dünyada Pax

PaxAnadolu (MB NEDİR ?,NİÇİN MB?) Nedir?

DÜNYA BARIŞI MÜMKÜN MÜ?

PAXANADOLU ÖNÜNDEKİ  (DÜNYA BARIŞININ ÖNÜNDEKİ) ENGELLER

PAXANADOLU İÇİN OLUMLU FAKTÖRLER

İNSAN HAKLARI

SINIRLARA SAYGI

BARIŞ

DEMOKRASİ

KÜRESELLEŞME

MEDENİYETLERİN  BULUŞMASI

İŞBİRLİĞİ- HOŞGÖRÜ

DİN

KÜLTÜR

ADİL EŞİTLİK

ÖNCE İNSAN(LIK)

TERORİZM (ELEKTRONİK TEROR….)

EVRENSEL VATANDAŞLIK (DÜNYA VATANDAŞLIĞI)[72]

PAXANADOLU VATANDAŞLIĞI

DEMOKRATİK – FEDERAL İMPARATORLUKLAR

BÖLGESEL ÖRGÜTLENMELER

FARKLILIKLARA SAYGI

AZINLIKLAR (MİLLETLERİN EFENDİLERİ – ÇOĞUNLUĞUN EFENDİLERİ)

KÜLTÜRLERİN KORUNMASI

ÜST KÜLTÜR (EVRENSEL DÜNYA VATANDAŞLIĞI – HOŞGÖRÜ) VE ALT KÜLTÜRLER

DİNİ KURUMLAR (PAPALIK – HALİFELİK – EKÜMENLİK ,HAHAMLIK….)

3.BÖLÜM

ÜLKELER – 13’lü  SİSTEM  (İLK  ÜYELER)[73]

“Köle olmanın bedelini ödeyeceğime,lider olmanın bedelini öderim.”[74]

TÜRKİYE[75]

AZERBAYCAN – İRAN –JAPONYA – HİNDİSTAN – NİJERYA

ÖZBEKİSTAN – MISIR- ENDONEZYA – PAKİSTAN – G.AFRİKA

KORE – SUUDİ ARABİSTAN[76]

ÜLKE PROFİLLERİ (İLK ÜYELER – 13)

1-TÜRKİYE

2-AZERBAYCAN

3-İRAN

4-JAPONYA

5-HİNDİSTAN

6-NİJERYA

7-ÖZBEKİSTAN

8-MISIR

9-ENDONEZYA

10-PAKİSTAN

11-GÜNEY AFRİKA

12-KORE

13- SUUDİ ARABİSTAN

4.BÖLÜM

NEDEN BU ÜLKELER?[77]

NEDEN TÜRKİYE’NİN  LİDERLİĞİNDE BİR DÜNYA?[78]

1-NEDEN TÜRKİYE?

2-NEDEN AZERBAYCAN?

3-NEDEN İRAN?

4-NEDEN JAPONYA?

5-NEDEN HİNDİSTAN?

6-NEDEN NİJERYA?

7-NEDEN ÖZBEKİSTAN?

8-NEDEN MISIR?

9-NEDEN ENDONEZYA?

10-NEDEN PAKİSTAN?

11-NEDEN G.AFRİKA?

12-NEDEN KORE?

13- SUUDİ ARABİSTAN?

5.BÖLÜM    

MB’NİN  (PAXANADOLU) YAPILANMASI

“Politika istenilenle mümkün olanı uzlaşırma sanatıdır.”[79]

“Genel yasalarla bağlı büyük devletler topluluğu”[80]

UYGULAMA NASIL OLACAK

MB GENİŞLEME SÜRECİ  (HAZIRLIK – GEÇİŞ - TAM ÜYELİK  , 13  AŞAMALI BİRLEŞME)

PAXANADOLU GENİŞLEME ALANI

SINIRLAR

ADAY ÜLKELER (İLK ADAYLAR)

I.DERECEDEN GENİŞLEME

ORTA ASYA-ORTA DOĞU-UZAK DOĞU

II.DERECEDEN GENİŞLEME

ASYA: KAFKASLAR

AVRUPA: BALKANLAR

AFRİKA: KUZEY AFRİKA

III:DERECEDEN GENİŞLEME

GÜNEY AMERİKA

ORTA AFRİKA

AVRUPA

KUZEY AMERİKA

ANTARTİKA

DİĞER

TARAFSIZLIK MODELİ (İSVİÇRE MODELİ)


TÜRKMENİSTAN-MALEZYA-TUNUS-KORSİKA-PARAGUAY-KAMERUN

6.BÖLÜM

PAXANADOLU SİYASİ YAPISI

“Din insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür.Dini duygular,insanın bitmeyen bir özelliğidir.”[81]

“Demokraside  huzur  ancak hareketle  sağlanır.”[82]

“Demokrasi iki aşırılıktan kaçınmalıdır: Aristokratlığa ve bir tek kişinin yönetimine götüren eşitsizlik eğiliminden;bir tek kişinin zorbalığına götüren ,aşırı eşitsizlik isteğinden”…[83]

MB'NİN SİYASİ YAPISI

MB VE ORTA ASYA

MB VE ORTA DOĞU

MB VE UZAK DOĞU

MB VE DİĞER BÖLGELER

SORUNLU BÖLGELER (ÖZEL STATÜLÜ BÖLGELER): KÜDÜS,KIBRIS,

KUVEYT,KEŞMİR,ÇEÇENİSTAN,KARABAĞ,NAHÇİVAN,B.A.E,MEKKE-MEDİNE-

MUSUL-KERKÜK,BANGLADEŞ,BOSNA HERSEK,KOSOVA...

ÖZEL  STATÜLÜ  ÜLKELER :  PANAMA,FİLİPİNLER,TACİKİSTAN,KONGO,

SENEGAL,SOMALİ,SUDAN,ŞİLİ,PERU,BREZİLYA,KÜBA,VENEZÜELLA,UKRAY-

NA,İSVİÇRE,İSRAİL,GÜRCİSTAN,ÜRDÜN,VİETNAM,MOĞOLİSTAN,TANZANYA,

SİNGAPUR,…

7.BÖLÜM

PAXANADOLU KURUMSAL YAPISI

“Bir evde iki baş olması bir yıkımdır.”[84]

“Parlementoların değişir olmaları değişmez bir kuraldır.”[85]

MB'NİN KURUMSAL YAPISI

ÜST KONSEY (13) = (MB FEDERASYONU BAKANLAR KURULU)

KOMİSYON

PARLEMENTO  (DÜNYA PARLEMENTOSU)

KONSEY

ÖZEL KOMİSYONLAR

ADALET DİVANI VE BİDAYET MAHKEMESİ

SAYIŞTAY

EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE

BÖLGELER KOMİTESİ

YATIRIM BANKASI

PAXANADOLU  MERKEZ BANKASI

OMBUDSMANLIK

DİĞER KURUMLAR

 

8.BÖLÜM

PAXANADOLU HUKUKSAL YAPISI

“…Allah,insanlar arasında hükmettiğiniz zaman,adaletle hükmetmenizi emreder.”[86]

“Adaletin hakim olduğu yerde,silahın yeri yoktur.”[87]

“Hükümdar adalette şiddete kaçmamak için ılımlı olmalıdır.”[88]

“Kime devlet erse,o geçe başa,

Iyilik yapmalı,halka yasayla”[89]

“Tecrübelerim bana gösterdi ki,hukuka bağlı olmayan bir hükümet,uzun müddet ayakta kalamaz.”[90]

“Siz nasıl iseniz,idarecileriniz de öyle olur.”[91]

“Adalet Mülkün Temelidir.”[92]

“Adalet kainatın ruhudur.”[93]

“Adalet güzeldir.Fakat devlet büyüklerinde olursa daha güzeldir.”[94]

“Kılıcın yapamadığını Adalet yapar”[95]

“Demir ve tunçla korunan devlet çöker.”[96]

“Devletlerin hakkı,halkın yasalarla özetlenmiş ve yüceltilmiş olan gücüdür;devletin hakkı bir uygulama yetkisidir,onun için de mutlak bir hak değildir.”[97]

“Temel bir yasadan çok söz ediliyor, ama böyle bir yasa var mı? Evet, var, doğru ve haklı olmak yasası,ama hiçbir temel de bundan fazla sarsılmış değildir.”[98]

“Bir kimse devlet işleri için neme gerek dedi mi,devleti yok olmuş bilmeli.”[99]

“Yasacının yapacak olduğu şey nedir?,ilkelere uygun olanla,koşullara uygun olanı uzlaştırmaktır.”[100]

MB’NİN HUKUKSAL YAPISI

HUKUK  MB  (ÖNCE İNSAN) ANAYASASI

ADALET

ADİL EŞİTLİK

EGEMENLİK

İNSAN HAKLARI

MB'NİN SINIRLARI

ÜYE ÜLKE SINIRLARI

ULUSLAR ARASI HUKUK VE MB HUKUKU

ÜLKELERİN İÇ HUKUKU

OKYANUS VE DENİZLERİN KULLANIMI

UZAYIN KULLANIMI (GEZEGENLER...)

 

9.BÖLÜM

PAXANADOLU EKONOMİK YAPISI :

“Bana kalırsa,herhangi bir hazineyi,onu kendine maletmeye en az düşkün kimselere emanet etmelidir.”[101]

“Çok kez zenginin  sürdüğü hayatı yoksul hak etmektedir.”[102]

“Nerde büyük mal mülk sahipleri varsa,orada yoksuldan geçilmez.”[103]

PAXANADOLU EKONOMİ SİSTEMİ

MB  EKONOMİK YAPISI[104]  Faizsiz Merkezi Ekonomi – Faizsiz Sistem,Sınırlandırılmış Zenginlik – belli bir servete ulaşanın daha fazla  vergi ödemesi)[105]

“Kazanç ancak toplamaya çalışmak ve emek sarfetmekle elde edilir.”[106]

ORTAK PARA BİRİMİ (BARIŞ LİRASI = PAXANADOLU LİRASI)

PAXANADOLU EKONOMİ KURUMLARI

YARDIMLAŞMA  (ZEKAT – FAKİRLİK) FONU

DİĞER EKONOMİ KURUMLARI

PAXANADOLU TİCARET KURUMU

 

10.BÖLÜM

GÜVENLİK (ASKERİ YAPILANMA)

“Bütün ordu bir soydan olduğu zaman,bundan tehlikeler doğar,çok çalışmazlar.Ordunun her soyadan olacak şekilde bulunması gereklidir.”[107]

“Kral olsaydım,her türlü silah kullanmayı yasak ederdim.”[108]

“Siz kan dökmesini durdurmak için geldiniz dünyaya.”[109]

“Savaştan nefret ede ede savaşa oy verdim. Çünkü: halka kumpas kuran   bir sarayın oyununu bozmak için bundan iyi bir yol yoktur.”[110]

“Özgürlüğün iyi bir tanımını yapamadık.Bana öyle geliyor ki,insane  doğal halden,toplum haline geçerken bağımsızlığını yitirme pahasına güvenlik elde eder:Öyleyse,özgürlük, bağımsızlıkla güvenlik arasında bir sözleşmedir.”[111]

“Suçsuzu suçsuz olarak öldürmek değil,suçlu olarak öldürmektir toplumu batıran.”[112]

“Ordular çökünce hangi politika başarılı olabilir?”[113]

GÜVENLİK (MB  ASKERİ YAPISI)

ANA KOMUTA KARARGAHI

KARA-HAVA-DENİZ-UZAY

MB ORDUSU (DÜNYA ORDUSU = BARIŞ KUVVETLERİ)

MB POLİS TEŞKİLATI

MB  İSTİHBARAT TEŞKİLATI

DİĞER KURUMLAR

 

11.BÖLÜM

MB  (PaxAnadolu) ve Dış Dünya

(DIŞ POLİTİKA),MB'NİN DIŞ POLİTİKASI (13 BÖLGE)

 

PAXANADOLU DIŞ  POLİTİKA (13) BÖLGELERİ

 

1-DOĞU ASYA :  JAPONYA - KORE – TAYVAN……………………..

 

2-KAFKASLAR : ………………………………………………………..

 

3-MERKEZ ALTI  AFRİKA : …………………………………………..

 

4-BALKANLAR : ………………………………………………………..

 

5-KUZEY  ASYA  : RUSYA – MOĞOLİSTAN – UKRAYNA – BELARUS .....

 

6-AVRUPA BİRLİĞİ : ……………………………………………………..

 

7-ENDONEZYA : ………………………………………………………….

 

8-KUZEY AMERİKA : …………………………………………………….

 

9-ORTA AMERİKA : ……………………………………………………..

 

10-LATİN AMERİKA : …………………………………………………….

 

11-GÜNEY AFRİKA : …………………………………………………….

 

12-AVUSTRALYA BÖLGESİ : ………………………………………..

 

13-MERKEZ BÖLGE (Türkiye) : MERKEZ  ÜLKELERİ …………..

 

METROPOLLERİN KARDEŞLİĞİ (13 BAŞKENT)

ÖNEMLİ GEÇİT ALANLARI

İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI

BERRİNG BOĞAZI

PANAMA KANALI

SÜVEYŞ KANALI

BASRA KÖRFEZİ

SARI DENİZ
ADRİYATİK DENİZİ
BALTIK DENİZİ
KIZIL DENİZ
BANDA DENİZİ
MEKSİKA KÖRFEZİ
HUDSON KÖRFEZİ
MOZAMBİK KANALI
MALAKKA BOĞAZI
OKHOSK DENİZİ
BAFFİN KÖRFEZİ
ALASKA KÖRFEZİ
CEBELİ TARIK BOĞAZI
MANŞ DENİZİ
GÜNEY ÇİN DENİZİ

OKYANUSLAR

BÜYÜK OKYANUS

ATLAS OKYANUSU

HİNT OKYANUSU

DENİZLER

AZAK DENİZİ
HAZAR DENİZİ

12.BÖLÜM

ORTAK  PROJELER  ve  ORTAK  POLİTİKALAR

İNTERNET POLİTİKASI

OKYANUS VE DENİZLER POLİTİKASI

BİLİM VE ARAŞTIRMA POLİTİKASI

PARA POLİTİKASI

VERGİ POLİTİKASI

TÜKETİCİ POLİTİKASI

REKABET POLİTİKASI

TARIM POLİTİKASI

TİCARET POLİTİKASI

SANAYİ POLİTİKASI

TURİZM POLİTİKASI

KÜLTÜR POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

DİL POLİTİKASI

DOĞAL KAYNAKLAR POLİTİKASI

UYUM POLİTİKALARI

BALIKÇILIK POLİTİKASI

ULAŞTIRMA POLİTİKASI

UZAY  (Paxanadolu Uzay Üssü) POLİTİKASI[114]

DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI

ADALET POLİTİKASI

“Kamuoyundan kaynaklanan hukuk,hukuk adını almaya layıktır.”[115]

UYUM POLİTİKASI

BÖLGESEL POLİTİKALAR

SOSYAL POLİTİKALAR

KÜRESEL ISINMA

SİLAH SANAYİİ

GÖÇ  VE GÖÇMEN POLİTİKASI

FUHUŞ VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

TEROR POLİTİKASI

NÜKLEER  GÜÇ

SU,PETROL

STRATEJİK KAYNAKLAR (MADENLER)

AÇLIKLA MÜCADELE

DÜNYA BARIŞI

PAXANODOLU (BARIŞ) ÖDÜLÜ

MB BAYRAMLARI VE GÜNLERİ

MB BİLİM GÜNÜ

SİNEMA VE SANAT (SİNEMA VE SANAT MERKEZLERİ)

FİLM ENDÜSTRİSİ

DÜNYANIN ORTAK SORUNLARIYLA MÜCADELE

ULUSLARARASI SUÇLULARLA MÜCADELE

PAXANADOLU FUTBOL LİGİ

OLİMPİYATLAR

SPOR

 

13.BÖLÜM

PAXANADOLU (MB) VE TÜRKİYE

MB VE TÜRKİYENİN JEOPOLİTİK - JEOSTRATEJİK  KONUMU VE KÜLTÜREL  BİRİKİMİ

MB VE TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU

MB VE TÜRKİYENİN SİYASİ KONUMU

MB VE TÜRKİYENİN GÜVENLİK POLİTİKASI

MB VE TÜRKİYENİN EKONOMİ POLİTİKASI

MB VE TÜRKİYENİN DIŞ POLİTİKASI

MB VE TÜRKİYENİN  KÜLTÜREL,DİNSEL,ETNİK,BÖLGESEL...

POLİTİKALARI   - MB-TÜRKİYE KEİK VE D-8  - 5  K VE TÜRKİYE

“Ciddi hatalar yapmazsak ,21.asır Türklerin ve Türkiye’nin yüzyılı  olacaktır”[116]

“Yeni bir dünya kurulur Türkiye bunun içindeki yerini alır”[117]

“TÜRKİYE 21.YÜZYILIN  ŞEKİLLENMESİNDE ANAHTAR ROL OYNAYACAK” [118]

SONUÇ   : 

 “Zafer iradedir”[119]

Küresellşmenin sonucunda oluşacak dünya tablosu tek dünya/tek devlet olacaktır. Küresellşme,dünyanın belli güçlerinin hegemonyasının devam ettiği bir süreçti. Paxanadolu[120] bu küresel güçlerin hegemonyasına son verecek ve dünyada kalıcı bir barışın sağlanmasını gerçekleştirecek bir dünya barışı projesidir.

“Bir ulusun düşüncesine gerçekten başvurmak,ona oy verdirmek değildir.Ulusun düşüncesi kendiliğinden belirmeli.”[121]

“Insanların yaradılışları gereği,en zor katlandıkları şey,doğru olduklarına inandıkları şeylerin suç sayılması,ALLAH’a ve insanlara yürekten bağlılıklarının kötü sayılmasıdır.”[122]

“Devlet aşırı bir zorbalığa gittiği ölçüde düşüp yıkılma tehlikesi artar.”[123]

“Devlet soğukkanlı canavarların en soğukkanlısıdır.”[124] “Savaşı barışın yararına kullanmak”…[125]

“Demokrasiyi iki aşırılık yıkar:Biri yönetenlerin aristokratlığa kayması;öbürü,halkın,kendi başa getirdiklerini hiçe sayması.Bu ikinci durumda her zümre,her kişi,halk gücünü kendinden yana çeker ve düzensizliği aşırılığa götürerek,halkı ortadan kaldırır,ya da bir kişinin buyruğuna bağlar.”[126]

“Zor kullanmama zor kullanmadan çok daha üstündür.”[127]

“Ye’se kapılmayın,gevşemeyin,inanıyorsanız muhakkak siz üstünsünüz.”[128]

 

“Tohum saç bitmezse toprak utansın
Hedefe varmayan mızrak utansın
Hey gidi küheylan koşmana bak sen
Çatlarsan doğuran kısrak utansın”[130]

 

“Kötü yazgı olmadıkça,örnek alınacak büyük insan  keşfedilemez.”[131]

EKLER :

LİDER TÜRKİYE PROJELERİ[132]

PaxAnadolu,Temel Konulardaki  Görüşlerimiz ve Diğer Projelerimiz

TÜRKÜ (TÜRK – KÜRT = TÜR – KÜ) PROJESİ :Türkü (Türk – Kürt = Tür – Kü kardeşliği (neseb asabiyetinden sebep asabiyetine)[133] = Anadolu kardeşliği = Türkü Milliyetçiliği) Üst kimlik : Anadolu (Sebep Asabiyeti) Kimliği

     “Ekonomi birliği,politika birliği demektir.Satın alan ulus buyurur.Satan ulussa,buyruğu yerine getirir.Özgürlüğü sağlamak için ticareti dengelemek gerekir.Ölmek isteyen ulus malını bir tek ulusa satar,kendini kurtarmak isteyense birçoklarına satar.”[134]

“Halklar da,insanlar gibi,uğradıkları belanın yalnız kendi başlarına geldiklerini sanırlar.”[135]

“Bütün devletlerin politikası coğrafyalarındadır.”[136]

“Bizi herkesin destekler göründüğü zaman,en güçsüz olduğumuz zamandır.”[137]

“Dilediklerimizi gerçekleştirmede dayanacağımız temel,kendi güçlerimizi bilmektir.”[138]

“Her devlet,göklere demir atmış esrarlı bir gemiye benzer.”[139]

PAXANADOLU VE TEK DÜNYA,TEK DEVLET

      Dünyanın tek devlet olması bir ütopya olarak görülebilir.Fakat dünyadaki gelişmelere baktığımızda tek dünya/tek devlet  olası görünmektedir. Küreselleşmenin dünyayı küçülttüğü ve BM gibi kurumların dünyayı tek devlete doğru götürdüğü görülmektedir.

“Eğer insanları kendi özgün doğalarını izlemeye bırakırsanız,tümü iyidir.”[140]

PAXANADOLU VE DEMOKRASİ

Paxanadolu vatandaşlığı,Merkezi Vatandaşlık,Dünya vatandaşlığı,

Çokulsulu birlik vatandaşlığı,Bölgesel vatandaşlık…

PAXANADOLU VE KÜRESELLEŞME VE  KÜRESELLŞMENİN SONU (DİNLERİN HAKİMİYETİ)

“Küreselleşme fikrinden çıkan en derin anlam,dünya meselelerinin belirsiz,kuralsız ve kendi başına buyruk doğasıdır.”[141]

PAXANADOLU VE ADALET

“Ne zaman bir kuraklık olsa;güçlü,güçsüzü yakalar,çünkü o zaman yasa,su olmuştur.”[142]

PAXANADOLU VE ULUSLARARASI HUKUK

“Mülkün sahibi sensin  Allah’ım…”[143]

“Komşunu kendin gibi seveceksin.”[144]

Hükümdar Allah’ın yeryüzündeki adalet ve egemenliğinin gölgesidir.”[145]

“Eşitlik,hakkı sahibine eksiksiz vermek ve bunu adil ellerle gerçekleştirmektir.”[146]

PAXANADOLU VE BÜROKRASİ

“Toplumsal eylem biçimleri kendi yasalarını izlerler.”[147]

PAXANADOLU VE MİLLİYETÇİLİK

“İnsandan insana yönelen en büyük tehdit ırkçılıktır.Minimum sebepler için maksimum nefretler üretir.”[148]

       Paxanadolu ve radikal demokrasi (Radikal demokrasi:Eleştirel kuram yolu ile modern devlet-toplum ilişkilerinin demokratikleştirilmesi.Radikal demokrasi: Liberal demokrasinin demokratikleştirilmesi.)

PAXANADOLU VE İSLAM[149]

 PAXANADOLU UZAY ÜSSÜ

PAXANADOLU  VE LİDER TÜRKİYE  STRATEJİK  ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

PAXANADOLU   VE   LİDER TÜRKİYE PROJELERİ

PAXANADOLU    VE   ZENGİNLİK (ADİL PAYLAŞIM)

PAXANADOLU    VE  İL İL TÜRKİYE (SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ)

PAXANADOLU    VE  İLAÇ ÇALIŞMALARI PROJESİ

PAXANADOLU    VE  İŞ KURMA PROJELERİ

PAXANADOLU    VE  KARDEŞ BELEDİYELER

PAXANADOLU    VE  KARDEŞ FUTBOL TAKIMLARI

PAXANADOLU   VE   ANADOLU ÜST KİMLİĞİ = ANDOLU KARDEŞLİĞİ (NESEB ASABİYETİNDEN SEBEP ASABİYETİNE)

PAXANADOLU   VE   AYASOFYA (CAMİ -KİLİSE - HAVRA) MODELİ

PAXANADOLU   VE  AB’YE UYUM PROJELERİ

PAXANADOLU   VE  ANADOLU KÜLTÜR PROJESİ (KAHVELER VE KÖY OKULLARI İÇİN KÜTÜPHANE     VE  KİTAP PROJESİ)

PAXANADOLU   VE  ANADOLU SANAYİ SİTELERİ

PAXANADOLU   VE  ANADOLU TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

PAXANADOLU   VE  ANADOLU TİCARET AHLAKI (ATA) PROJESİ

PAXANADOLU   VE  ANADOLU ZİRAAT ÜNİVERSİTESİ

PAXANADOLU   VE  ANADOLUKENT (ÖRNEK ŞEHİR) PROJESİ

PAXANADOLU   VE  ASKERDE EĞİTİM (BİLGİSAYAR,GÖRGÜ KURALLARI,OKUMA-YAZMA...) PROJESİ

PAXANADOLU   VE  BALIKÇILIK

PAXANADOLU   VE  BARIŞ KOMİSYONU

PAXANADOLU   VE  BAŞKANLIK SİSTEMİ

PAXANADOLU   VE  BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURSİ  ÜNİVERSİTESİ

PAXANADOLU   VE  DENİZCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJELERİ

PAXANADOLU   VE  DIŞ  POLİTİKA

PAXANADOLU   VE  DIŞ BORÇLAR

PAXANADOLU   VE  DÜNYA DİLLERİ PROJESİ (TÜRKÇE,ARAPÇA,JAPONCA,RUSÇA,İNGİLİZCE,…)

PAXANADOLU   VE  KİTAP OKUMA GÜNÜ

PAXANADOLU   VE  MİNİVAN (DİĞER ŞEHİRLER İÇİN ÖRNEK)

PAXANADOLU   VE  NÜKLEER ARAŞTIRMALAR PROJESİ

PAXANADOLU   VE  NÜKLEER SİLAH ÜRETİM TESİSLERİ

PAXANADOLU   VE  ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGELERİ

PAXANADOLU   VE  ORGANİZE TARIM BÖLGELERİ

PAXANADOLU   VE  ORTADOĞUNUN MUHTEŞEM ŞEHRİ VAN (SANAYİİ – KÜLTÜR) PROJESİ

PAXANADOLU   VE  OSMANLI ARAŞTIRMALARI

PAXANADOLU   VE  ÖZAL’IN VİZYON PROJESİ (DÜNYANIN LİDER ÜLKESİ OLMAK)

PAXANADOLU   VE  PAXANADOLU  DEVRİMİ

PAXANADOLU   VE  PAXANADOLU  SİYAET OKULU

PAXANADOLU   VE  SEÇİM SİSTEMLERİ

PAXANADOLU   VE  SİNEMA PROJELERİ (SENARYO,İSLAM TARİHİ,OSMANLI TARİHİ,PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) HAYATI, 4 HALİFE DÖNEMİ,KURTULUŞ SAVAŞI,ATATÜRK’ÜN HAYATI, 3 YILDIZ(M.Ö.E),İSTANBUL’UN FETHİ,II:VİYANA KUŞATMASI

PAXANADOLU   VE  SOKAK ÇOCUKLARINI TOPLUMA KAZANDIRMA PROJESİ

PAXANADOLU   VE  SPOR PROJELERİ (ANADOLUSPOR)

PAXANADOLU   VE  SULAMA GÖLETLERİ

PAXANADOLU   VE  TARIMDAN SANAYİYE –SANAYİDEN BİLGİ TOPLUMUNA

PAXANADOLU   VE  TARİH ŞUURU (BİLİNCİ) PROJESİ

PAXANADOLU   VE  TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

PAXANADOLU   VE  TÜRKÜ (TÜRK + KÜRT = TÜR – KÜ) PROJESİ

PAXANADOLU   VE  UZAY ÇALIŞMALARI PROJESİ

PAXANADOLU  VE   5 K VE TÜRKİYE

PAXANADOLU  VE   ABAD (ANADOLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ) MERKEZİ

PAXANADOLU  VE   ADALET

PAXANADOLU  VE   AİLE

PAXANADOLU  VE   ALEVİLİK

PAXANADOLU  VE   ALT YAPI

PAXANADOLU  VE   ANADİLDE EĞİTİM - ÖĞRETİM VE YAYINLAR

PAXANADOLU  VE   ANADOLU KENT MODELİ

PAXANADOLU  VE   BAKALLAR

PAXANADOLU  VE   BANKACILIK VE BDDK

PAXANADOLU  VE   BELEDİYELER (PAXANADOLU  ENTEGRASYON MODELİ)

PAXANADOLU  VE   BİLİM VE TEKNOLOJİ

PAXANADOLU  VE   BİLİMSEL ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

PAXANADOLU  VE   BİLİŞİM VE İNTERNET

PAXANADOLU  VE   CESUR ÇOĞUNLUK

PAXANADOLU  VE   CEZAEVLERİ

PAXANADOLU  VE   ÇALIŞMA HAYATI

PAXANADOLU  VE   ÇEVRE

PAXANADOLU  VE   ÇİFTÇİLER

PAXANADOLU  VE   ÇİN

PAXANADOLU  VE   ÇOCUKLAR

PAXANADOLU  VE   DARBELER

PAXANADOLU  VE   DEMOKRASİ (MEŞVERET - ŞURA)

PAXANADOLU  VE   DEVLETÇİLİK

PAXANADOLU  VE   DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI  MERKEZİ (İSTANBUL TOPKAPI SARAYI)

PAXANADOLU  VE   DOKUNULMAZLIKLAR (BÜTÜN)

PAXANADOLU  VE   DÜNYANIN BAŞKENTİ (İSTANBUL)

PAXANADOLU  VE   EGE ADALARI

PAXANADOLU  VE   EĞİTİM VE ÖĞRETİM

PAXANADOLU  VE   EKONOMİ VE MALİYE

PAXANADOLU  VE   EKÜMENLİK

PAXANADOLU  VE   ENERJİ

PAXANADOLU  VE   ENFLASYON

PAXANADOLU  VE   ENGELLİLER

PAXANADOLU  VE   ESNAF VE SANATKARLAR

PAXANADOLU  VE   FAİZSİZ SİSTEM – SINIRLANDIRILMIŞ ZENGİNLİK

PAXANADOLU  VE   FENER RUM PATRİKHANESİ

PAXANADOLU  VE   GECEKONDULAR

PAXANADOLU  VE   GENÇLİK

PAXANADOLU  VE   GENEL AF

PAXANADOLU  VE   GÜNEY AFRİKA

PAXANADOLU  VE   GÜVENLİK

PAXANADOLU  VE   HALİFELİK

PAXANADOLU  VE   HALKÇILIK

PAXANADOLU  VE   HAYVAN HAKLARI

PAXANADOLU  VE   HAYVANCILIK

PAXANADOLU  VE   HEYBELİ ADA RUHBAN OKULU

PAXANADOLU  VE   HİNDİSTAN

PAXANADOLU  VE   HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

PAXANADOLU  VE   IRAK

PAXANADOLU  VE   İDAM

PAXANADOLU  VE   İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

PAXANADOLU  VE   İMAR

PAXANADOLU  VE   İRAN İSRAİL

PAXANADOLU  VE   İSLAM 

PAXANADOLU  VE   İSLAM ÜLKELERİ

PAXANADOLU  VE   İSLAM VE DEMOKRASİ

PAXANADOLU  VE   JAPONYA

PAXANADOLU  VE   KADIN

PAXANADOLU  VE   KAMU İHALELERİ

PAXANADOLU  VE   KAMU YÖNETİMİ

PAXANADOLU  VE   KANADA

PAXANADOLU  VE   KARA  MİLİ

PAXANADOLU  VE   KENT

PAXANADOLU  VE   KENTLEŞME

PAXANADOLU  VE   KENTTE ÖZEL MÜLKİYET

PAXANADOLU  VE   KIBRIS

PAXANADOLU  VE   KIYAFET KISITLAMALARI

PAXANADOLU  VE   KİTLE İLETİŞİM VE MEDYA

PAXANADOLU  VE   KOBİLER

PAXANADOLU  VE   KÜLTÜR

PAXANADOLU  VE   LAİKLİK

PAXANADOLU  VE   LİBERAL İSLAM

PAXANADOLU  VE   LİBERALİZM

PAXANADOLU  VE   MADENCİLİK

PAXANADOLU  VE   MALEZYA

PAXANADOLU  VE   MEKKE - MEDİNE - KUDÜS - KIBRIS

PAXANADOLU  VE   MERKEZ MUHTARLIK MODELİ

PAXANADOLU  VE   MİLLİ SAVUNMA

PAXANADOLU  VE   MOĞOLİSTAN

PAXANADOLU  VE   MUHAFAZAKAR DEMOKRATLIK

PAXANADOLU  VE   NÜKLEER SİLAH

PAXANADOLU  VE   OHAL (OLAĞAN ÜSTÜ HAL)

PAXANADOLU  VE   ORTA DOĞU

PAXANADOLU  VE   OSMANLI  HANEDANI

PAXANADOLU  VE   ÖNCE İNSAN

PAXANADOLU  VE   ÖNCE İNSAN (İNSAN MERKEZLİ SİYASET)

PAXANADOLU  VE   ÖZBEKİSTAN

PAXANADOLU  VE   ÖZEL FİNANS KURUMLARI

PAXANADOLU  VE   ÖZELLEŞTİRME VE SOSYAL YÖNÜ

PAXANADOLU  VE   ÖZGÜR BİREY

PAXANADOLU  VE   PAKİSTAN

PAXANADOLU  VE   PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

PAXANADOLU  VE   PERSONEL REFORMU

PAXANADOLU  VE   RTÜK

PAXANADOLU  VE   RUSYA

PAXANADOLU  VE   RÜŞVETLE MÜCADELE

PAXANADOLU  VE   SAĞLIK

PAXANADOLU  VE   SIKI YÖNETİM

PAXANADOLU  VE   SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

PAXANADOLU  VE   SİYASİ PARTİLER YASASI

PAXANADOLU  VE   SORUMLU TOPLUM

PAXANADOLU  VE   SOSYAL DEVLET

PAXANADOLU  VE   SOSYAL GÜVENLİK - ÖZEL EMEKLİLİK

PAXANADOLU  VE   SOSYAL HİZMETLER

PAXANADOLU  VE   SPOR

PAXANADOLU  VE   STRATEJİK MADENLER

PAXANADOLU  VE   SURİYE

PAXANADOLU  VE   SUUDİ ARABİSTAN

PAXANADOLU  VE   SÜPER / HİPER MARKETLER (MARKETLERİN SINIRLANDIRILMASI)

PAXANADOLU  VE   ŞEFFAF DEVLET

PAXANADOLU  VE   TARIM

PAXANADOLU  VE   TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

PAXANADOLU  VE   TEMİZ TOPLUM - TEMİZ SİYASET

PAXANADOLU  VE   TOPLUMSAL UZLAŞMA (ÇOĞULCU VE KATILIMCI DEMOKRASİ)

PAXANADOLU  VE   TURİZM

PAXANADOLU  VE   TÜKETİCİ HAKLARI

PAXANADOLU  VE   TÜRK CUMHURİYETLERİ

PAXANADOLU  VE   UKRAYNA

PAXANADOLU  VE   ULİVA (ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER VAKFI)

PAXANADOLU  VE   UZAKDOĞU

PAXANADOLU  VE   VERGİ VE TEŞVİK

PAXANADOLU  VE   YABANCI SERMAYE

PAXANADOLU  VE   YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

PAXANADOLU  VE   YOLSUZLUK

PAXANADOLU  VE   YÖK

PAXANADOLU  VE   YUNANİSTAN

PAXANADOLU  VE  ABD

PAXANADOLU  VE  ADALET

PAXANADOLU  VE  AKDENİZ BİRLİĞİ

PAXANADOLU  VE  ANARŞİZM

PAXANADOLU  VE  ASABİYET (İBN-İ HALDUN)

PAXANADOLU  VE  AVUSTRALYA

PAXANADOLU  VE  AZINLIKLAR

PAXANADOLU  VE  BAŞKANLIK SİSTEMİ

PAXANADOLU  VE  BDT

PAXANADOLU  VE  BM

PAXANADOLU  VE  BREZİLYA

PAXANADOLU  VE  BÜROKRASİ

PAXANADOLU  VE  ÇİN

PAXANADOLU  VE  DEMOKRASİ

PAXANADOLU  VE  DİN (YAHUDİLİK – HRİSTİYANLIK – İSLAMİYET)

PAXANADOLU  VE  DİNLER ARASI DİYALOG (İSLAMİYET – HRİSTİYANLIK – YAHUDİLİK)

PAXANADOLU  VE  DİN-SİYASET

PAXANADOLU  VE  DÜNYA FİNANS KURULUŞLARI

PAXANADOLU  VE  DÜNYA OLİMPİYATLARI

PAXANADOLU  VE  DÜNYA  (FUTBOL)  KUPASI

PAXANADOLU  VE  DÜNYANIN REJİMİ

PAXANADOLU  VE  EL MEDİNETÜL FAZILA

PAXANADOLU  VE  FAŞİZM

PAXANADOLU  VE  FEMİNİZM

PAXANADOLU  VE  GELECEKBİLİM

PAXANADOLU  VE  HRİSTİYANLIK,YAHUDİLİK VE DİĞER DİNLER (ÇOK TANRILI DİNLER)

PAXANADOLU  VE  HÜMANİZM

PAXANADOLU  VE  İDEOLOJİ(LER)

PAXANADOLU  VE  İKTİDAR VE MEŞRUİYET

PAXANADOLU  VE  İNSAN HAKLARI

PAXANADOLU  VE  İNTERNET

PAXANADOLU  VE  İSLAM ÜLKELERİ

PAXANADOLU  VE  İSRAİL

PAXANADOLU  VE  İSTANBUL (MB BAŞKENTİ)

PAXANADOLU  VE  KADIN HAKLARI

PAXANADOLU  VE  KAMUOYU VE BASKI GRUPLARI

PAXANADOLU  VE  KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

PAXANADOLU  VE  KOMÜNİZM

PAXANADOLU  VE  KUZEY IRAK

PAXANADOLU  VE  KÜRESELLEŞME VE  KÜRESELLŞMENİN SONU (DİNLERİN HAKİMİYETİ)

PAXANADOLU  VE  LAİKLİK

PAXANADOLU  VE  LİBERALİZM

PAXANADOLU  VE  MALİ  PİYASA SİGORTACILIK

PAXANADOLU  VE  MARKSİZM

PAXANADOLU  VE  MDENİYETLERİN BULUŞMASI

PAXANADOLU  VE  MEDYA

PAXANADOLU  VE  MİLLİYETÇİLİK

PAXANADOLU V  VE   MİNİA  DÜNYA (KÜÇÜK  DÜNYA - İSTANBUL)  PROJESİ

PAXANADOLU  VE  MODA

PAXANADOLU  VE  MODERNİTE – POSTMODERNİTE

PAXANADOLU  VE  MÜZİK

PAXANADOLU  VE  ORTA ASYA

PAXANADOLU  VE  ORTA DOĞU

PAXANADOLU  VE  ÖRGÜTLÜ KAPİTALİZMİN SONU

PAXANADOLU  VE  POSTMODERN DURUM

PAXANADOLU  VE  RADİKAL DEMOKRASİ

PAXANADOLU  VE  RİSK TOPLUMU

PAXANADOLU  VE  RUSYA

PAXANADOLU  VE  SANAT

PAXANADOLU  VE  SANAYİ

PAXANADOLU  VE  SENDİKAL HAKLAR

PAXANADOLU  VE  SİVİL İTAATSİZLİK

PAXANADOLU  VE  SİYASAL SİSTEMLER

PAXANADOLU  VE  SİYASİ PARTİLER

PAXANADOLU  VE  SOKAK ÇOCUKLARINI TOPLUMA KAZANDIRMA PROJELERİ

PAXANADOLU  VE  SOSYAL DEMOKRASİ

PAXANADOLU  VE  SOSYALİZM

PAXANADOLU  VE  TEK DÜNYA,TEK DEVLET

PAXANADOLU  VE  TÜRKİYE (LİDER ÜLKE)

PAXANADOLU  VE  ULUSLARARASI HUKUK

PAXANADOLU  VE  ULUSLARARASI  KURULUŞLAR

PAXANADOLU  VE  UZAKDOĞU

PAXANADOLU  VE  ÜÇÜNCÜ YOL

PAXANADOLU  VE  VANGÖLÜ PROJESİ (ÇEVRE...)

PAXANADOLU  VE  YEŞİL SİYASET

PAXANADOLU  VE T ARİHİN SONU

PAXANADOLU  VE   AB

PAXANADOLU  VE   MUHAFAZAKARLIK

PAXANADOLU (ANADOLU NİZAMI)  VE PAXOTTOMANA (NİZAMI ALEM)

PAXANADOLU  VE  G-8

PAXANDOLU  VE    SANAT

PAXNADOLU  VE   TÜRK CUMHURİYETLERİ

PAXNADOLU  VE    D-8

PAXNANADOLU  VE   İSTİHBARAT BİRİMLERİ

PAXNANADOLU  VE   TSK

PAXNANADOLU  VE  AB BAŞKANLIK SİSTEMİ

PAXNANADOLU  VE  ANADOLU SANAYİ SİTELERİ

PAXNANADOLU  VE  BİLGİ TOPLUMU

PAXNANADOLU  VE  DEVLET MEMURLARI

PAXNANADOLU  VE  DİN

PAXNANADOLU  VE  EMNİYET

PAXNANADOLU  VE  ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI

PAXNANADOLU  VE  ESNAF VE SANATKARLAR

PAXNANADOLU  VE  GELİR  DAĞILIMI

PAXNANADOLU  VE  GÜVENLİK (ENNİYET VE ASAYİŞ)

PAXNANADOLU  VE  İHRACAT

PAXNANADOLU  VE  İNSANLIK FELSEFESİ (MEVLANA,HACI BEKTAŞI VELİ,YUNUS EMRE,SEYYİD PAXNANADOLU  VE  İSTİHDAM

PAXNANADOLU  VE  İŞSİZLİK

PAXNANADOLU  VE  İTHALAT

PAXNANADOLU  VE  KENTLEŞME VE KONUT

PAXNANADOLU  VE  KÖYLER

PAXNANADOLU  VE  MEDENİYETLER ÇATIŞMASI

PAXNANADOLU  VE  ORMANCILIK

PAXNANADOLU  VE  OSMANLI MİLLETLER TOPLULUĞU

PAXNANADOLU  VE  PLANLAMA

PAXNANADOLU  VE  TASARRUFLAR

PAXNANADOLU  VE  TİYATRO

PAXNANADOLU  VE  TRAFİK

PAXNANADOLU  VE  ULAŞTIRMA

PAXNANADOLU  VE  ÜNİVERSİTELER

PAXNANADOLU  VE  YARGI

PAXNANADOLU  VE  YASAMA

PAXNANADOLU  VE  YOKSULLUK

PAXNANADOLU  VE  YÜRÜTME

 

 

 

 

 [1]Selam (Pax) Anadolu = 2H+İ…= Lider Türkiye Stratejisi 1994 yılında bir düşünce olarak ortaya çıkmıştır.Bu proje bir beyin fırtınasıdır.Her türlü düşünceye,eleştiriye ve katkıya açıktır. Adı geçen ülkeler (Türkiye hariç) ve kavramlar sabit değildir.SelamAnadolu (PaxAnadolu) beyin fırtınası (Anadolu Ekolü) takımının bir dünya projesidir.Türkiye’nin liderliğinde  dünya barışını hedeflemektedir. Anadolu Barışı Modeli ikiye ayrılmaktadır : A - PaxAnadolu (Anadolu Barışı) Lider Türkiye Dış Politika Stratejisi.,B – Anadolu Yerel  Yönetimler  Özerk Ekonomik Kalkınma (Merkez  İller  Sistemi) Bölgeleri  Entegrasyon  Modeli. Bknz.,Anadolu Hariciye Degisi”,”Anadolu Hareketi Kurumsallaşıyor”,3.Sayı,Sayfa:32,Yıl:2001,Ayrıca,Anadolu Modeli (Anadolu Sistemi) Anadolu Hariciye Dergisi 4.sayı,Anadolu Hareketi (PaxAnadolu),s.2 yıl.2004, PaxAnadolu Dergisi ,Anadolu Sistemi (Merkez İller),Hariciye Serisi,6.sayı,PaxAnadolu Dergisi  serisi 2.sayı,s.44-47,yıl.2005

[2]Her ülkenin sistemini olduğu gibi kabul eden sistem (Dini Demokrasi,Sosyalist Demokrasi,Liberal Demokrasi,Radikal Demokrasi…)

[3] “İstanbul,o dünyanın imparatorluğudur” , Napolyon

[4]Dışlayıcılık vatandaşlığın düşmanıdır.(Ralph Dahrendorf)

[5]PaxAnadolu projesi 13 Nisan 1994 yılında bir düşünce olarak başlamıştır.

[6]Nisa Suresi (4/58)

[7] Yunus Emre

[8] Hucurat 49/9 (Kuran-e Kerim)

[9] Konfiçyüs

[10] İbn Teymiye

[11] Thomas Friedman (New York Times)

[12]  Nahl 16/90 (Kuran-ı Kerim,Ayet)

[13] Descartes

[14] Bediüzzaman Said-i Nursi

[15] Karl Marks

[16] A.Camus

[17] Fidel Castro

[18] Gandhi

[19] Lenin

[20] Byron

[21] Montesqiueu

[22] Sartre

[23] Gazali

[24] İbn-i Haldun

[25] Vauvenargues

[26] Konfuçyüs

[27] Montaigne

[28] Balthazar Garcian

[29] Saint Just

[30] Puşkin

[31] Tocquevelle

[32]Jean Jaures

[33] Winston Churchill

[34]Leon Blum

[35] Alfred E.Smith

[36] Mustafa Kemal ATATÜRK

[37] Bu proje Türkiye’nin dünya barışını sağlayan lider ülke olmasını hedeflemektedir.

[38]Seneca

[39]Şeyhül Ekber

[40]Richelıeu

[41]Campanella

[42]Bu makale binlerce sayfalık  dökümanın çok kısa bir özetidir.

[43]Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed (s.a.s.) veda hutbesinde bütün insanlara seslenmiştir.

[44] Aristofanes

[45]Galip  İLHANER

[46]Büyük İskender

[47]Paxanadolu sisteminin felsefesi.

[48]Küresellşmenin sonu dinlerin (İslam-Hristiyanlık-Dinler arası diyalog) hakimiyetiyle sonuçlanacaktır.

[49] Neseb asabiyeti (yerel asbiyet,bütün insanların aynı atadan gelmesi,Hz. Adem’in çocukları birleşiyor.),sebep asabiyeti (uluslararası asabiyet = uluslararası bilinç,ulus üstü bilinç)

[50]Dinde zorlama yoktur.(ayet)

[51]Paxanadolunun temelinde paxinsan (Hz. Adem A.S. = bütün insanlığın atası) vardır.

[52]Daniel Bell

[53]Samuel Hungtington

[54]Francis Fukuyama

[55]Demokrasi uygulanan  ülkelerde,halk demokratik yöntemlerle başka rejim taleplerinde bulunduğunda demokrasi  yaşayabilecek mi? Veya nasıl yaşayacak? Kurumlarla bu önlenebilecek mi?

[56]Lyotard,ayrıca Giddens;modernite globalleşen bir proje.Habermars;bitmeyen bir proje olarak modernizm.

[57] Beck

[58]Anderson

[59]Lash ve Urr

[60] İmmanuel Kant

[61]Michel Foucault

[62]Anthony Birch

[63]Antony Giddens

[64] PaxAnadolu  Futbol  Ligi  (Dünya  Barış  Ligi )

[65]Veya başka yöntemlerle…

[66] Beyaz Kocaeli gazetesi,Galip  İLHANER  ile yapılan röportaj ,Haziran 2007

[67]AB 2009 yılında Avrupa Başkanını seçecek.

[68]Büyük İskender,Roma imparatorları,Osmanlı Padişahları…

[69] Sevan Nişanyan Sözlüğü…

[70]Pax Britannica ve Paxamericana birbirinin devamı olarak incelenmiştir.

[71]Paxanadolu ile Paxwold (Dünya barışı) özdeştir.

 

[72] Kendilerini “Dünya vatandaşı” olarak tanımlayan bazı ünlü kişiler:Hasan Doğan,Karl Marx,Sokrates,Zenon,Christiaan Huygens – Dünya vatanım; bilim dinimdir.”,Sinoplu Diyojen,Erasmus,Bob Marley – “Dünya vatandaşlığı. Uluslararası Ahlakın Kuralı.” Haile Selassie’in konuşması üzerine şarkı yazdı.,Thomas Paine,Bertrand Russell,Noam Chomsky,Jiddu Krishnamurti,Linus Pauling,Lord Boyd Orr,Eugene V. Debs,Marco Polo,Alexander von Humboldt,Rabindranath Tagore,Albert Einstein,Jules Verne,Carl Sagan,Paramahansa Yogananda,Leonardo da Vinci,Charles Chaplin,Bahaullah,Cyrano de Bergerac,Bruce Lee ,H.G.Wells,Garry Davis,Peter Ustinov,Paulina Rubio – “Ben bir dünya vatandaşıyım.” – Bir röportajda soruyu cevaplarken. www.wikipedia.com.

Bütün peygamberler dünya vatandaşıdır.Çünkü yaymaya çalıştıkları mesaj evrenseldir.(Galip  İLHANER)

[73]İlk üyeler 13 ülkeden oluşmaktadır. Ülkelerin dilleri (resmi dil Türkçe) aynı zamanda Paxanadolu resmi dilleridir.

[74] Galip  İLHANER

[75] TÜRKİYE bu sistemin lideridir.

[76] Kore (Kuzey Kore ve Güney Kore)  bir bütün olarak ele alınmıştır.

[77]Neden bu ülkeler sorusu (Birlikte yer alan ve yer alabilecek bütün ülkeler için) hep sorulacaktır.

[78]Türkiye sahip olduğu birçok özellikleriyle (kültürel ve siayasal birikimiyle,jeopolitik ve jeostratejik konumuyla………………..)  bu liderliği hak etmektedir.

 

[79]A.Briand

[80]Hugo Grotius

[81]Benjamin Costant

[82]Edouard Herriot

[83]Montesquıeu

[84]Dante

[85]Oliver Cromwell

[86]Nisa Suresi (4/58)

[87]J.Amyot

[88]Farabi

[89]Yusuf Has Hacip (Kutadgu Bilig)

[90]Timur

[91]Hadis-i Şerif

[92]HZ.Ömer

[93]Ömer Hayyam

[94]Hadis-i Şerif

[95]Kanuni Sultan Süleyman

[96]Platon

[97]Spinoza

[98]Voltaire

[99]J.J.Rousseau

[100]Danton

[101]Machiavelli

[102]Thomas More

[103]Saint Just

[104]MERKEZ BİRLİĞİ (PAXNADOLU)

[105]Faizsiz Sistem (Yeni Ekonomi Sistemi)

[106]İbn-i Haldun

[107]Nizamül Mülk

[108] Lao Tzeu

[109]Saint Augustinus

[110]Condorcet

[111]Rivarol

[112]Chateaubriand

[113]Charles De Gauelle

[114]PaxAnadolu uzay üssü

[115]Muhammed  Abduh

[116]Turgut ÖZAL

[117]İsmet İNÖNÜ

[118]Bill Clinton

[119]Napoleon

[120]Bizim için eleştiri bir nimettir (Galip  İLHANER)

[121] Paul Valery

[122]Spinoza

[123]Fenelon

[124]Nietzsche

[125]Büyük Petro

[126]Robespierre

[127]Gandhi

[128] Kuran-ı Kerim (Ayet)

[130] N.Fazıl KISAKÜREK  

[131]Seneca

[132]Lider Türkiye projeleri hem Türkiye’nin sorunları ve çözüm önerilerini içermektedir,hem de Türkiye’nin dünya liderliğine doğru hedeflerini içermektedir.

[133]Bu kardeşlik bağı  İslam’ın kabulüyle ruhen ve Selçuklularla ise fiilen başlamıştır.Bu ortak bilinç,Türk-Kürt-Laz-Çerkez-Arap..unsurlarının,yani kurtuluş savaşını kazanan unsurların kurtuluş bilincidir.Vatanı düşmandan kurtarma vatanseverliğidir.Sebep asabiyeti savaştan sonra bu unsurların oluşturduğu Anadolu üst kimliğidir.Anadolu üst kimliği neseb asabiyetinin sebep asabiyetine dönüşmesiyle oluşmuştur. Bu asabiye sebep asabiyeti olarak “Anadolu Milleti”ni oluşturmuştur.

[134]Jose Martı

[135]Leon Blum

[136]Napoleon

[137]Bismarck

[138]Louis XIV

[139]Rivarol

[140]Mençiüs

[141]Z.Bauman

[142]Satapatha Brahmana

[143]Ali İmran (26.Ayet)

[144]İncilden

[145]Hadis-i Şerif

[146]Maverdi

[147]Max Weber

[148] Abraham Joshua Heschel

[149]Bu konular sadece  PaxAnadoluyla ilgili bazı konuları içermektedir.

 

  
4081 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın