Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret327198
 Merkez  Kitabevi - Galip  İLHANER 
PKK ‘Rojova’ya, Darbeciler Kandil’e - Galip İlhaner VAN 13 Ağustos 2016

PKK ‘Rojova’ya, Darbeciler Kandil’e - Galip İlhaner VAN 13 Ağustos 2016

 PKK ‘Rojova’ya, Darbeciler Kandil’e - Galip İlhaner VAN 13 Ağustos 2016
.
 ÖCALAN’IN MESAJLARI YENİDEN İNCELENMELİ - Galip İlhaner VAN 13 Ağustos 2016
PKK ‘Rojova’ya, Darbeciler Kandil’e - Galip İlhaner VAN 13 Ağustos 2016


PKK ‘Rojova’ya, Darbeciler Kandil’e!..

 

13 Ağustos 2016 11:33

 

Küreselleşme projesiyle dünya, Hıristiyanlığın hakim olacağı ‘Tek Dünya Devleti’ne göre tasarlanıyor.

Bu arada İslam’a da format çekilerek, kabul edilebilir bir ‘Ilımlı İslami Rejim’ oluşturulmaya çalışılıyor.

Türkiye, İslam dünyasının doğal lideridir ve malum olduğu üzere İslam dünyasının ‘modeli’ olarak görülmektedir.

15 TEMMUZ, ‘DİNLERARASI DİYALOG’ VE ‘TEK DÜNYA DEVLETİ’ PROJELERİYLE YAKINDAN ALAKALI

15 Temmuz’la birlikte demek ki Türkiye’nin rejiminin de değişmesi planlanıyordu…

‘Tek Dünya Devleti’ stratejisiyle doğrudan bağlantılı Vatikan (Britanya) merkezli ‘Dinlerarası Diyalog’ çalışmalarında da Türkiye ‘küçük’ ve ‘model’ ülke olarak görülmektedir.

Darbeciler başarılı olsaydı Sevr yeniden yürürlüğe girecek ve Lozan güncellenecekti.

‘Türkiye’ adı değişecek, rejimi değişecek ve ülke kesinlikle bölünecekti. Hem de en az üçe:

  1. Türkistan (Küçük Türkiye, İstanbulsuz Türkiye…)
  2. Kürdistan (Karadeniz’e çıkışı olacak ve Sivas’ı da kapsayacak şekilde…)
  3. Alevistan (Hatay,Adana, Mersin…)…

 

15 TEMMUZ’UN ÜÇ SACAYAĞI: İSRAİL, İNGİLTERE VE ABD…

Darbenin uluslar arası destekçileri ‘üst akıl’ ve üst aklın daimi müttefikleridir… En çok konuşan ABD (CIA) ile hemen hemen hiç konuşmayan İsrail (MOSSAD) ve saman altından su yürüten İngiltere (MI6)… Darbe bu üç saç ayağı olmadan yapılamazdı…

‘YENİ DÜNYA DÜZENİ’ GÖREVİ İNGİLTERE’DE…

Tabi tek dünya devleti olarak tasarlanan ve ABD yerine büyük ihtimalle bu düzeni kuracak olan İngiltere ki AB’den ayrılma stratejisi de bunun bir parçası olabilir… İngiltere, yenidünya düzeninin baş aktörü olabilir.

VATİKAN’SIZ OLMAZ…

Fakat İngiltere bunu Vatikan olmadan yapamaz. Vatikan’da bu işin içindedir. Fakat bununla ilgili somut bilge ve belgelere ulaşmak sanırız mümkün olamayacak…

ÖN AŞAMADA MADDİ DESTEĞE İHTİYAÇLARI YOKTU…

Darbe başarılı olduktan sonra SİSİ’ye destek olan herkes bizim SİSİ’ye de destek olacaktı. Darbecilerin darbeden önce maddi desteğe ihtiyaçları yoktu. Onun için darbeden önce maddi destek anlamında bir bilgi belgeye de ulaşılabileceğini sanmıyorum. Ancak bu yönde verilmiş birtakım söz ve taahhütlere belki itirafçılar kanalıyla ulaşılabilir.

‘KARAKTERSİZLER KABİNESİ’ KURULACAKTI

Darbenin sivil ayağı ve maddi destekçilerinin hiçbir zaman ortaya çıkmayacağını düşünüyorum. Çünkü darbe başarılı olduktan sonra maddi destek gelecekti ve sivil ayak, yani bakanlar kurulu da önceden hazırlanmamıştı. Veya bu listeler piyonlarla paylaşılmamıştı. Darbe başarılı olduktan sonra ‘Milli’ bir kabine denerek, her partiden karaktersizler toplanarak, bir karaktersizler kabinesi kurulacaktı.

BİR HEDEF TE ‘TÜRK’Ü ORTADAN KALDIRMAKTI

Darbecilerin arkasındaki üst aklın hedefleri, Türkiye’yi bölmek, Türkiye’nin adını değiştirmek, Türkiye’nin rejimini değiştirmek, Erdoğan’ın şahsında ve şahsıyla ‘Türk’ kavramını ortadan kaldırmaktı.

ÖCALAN’IN MESAJLARI YENİDEN İNCELENMELİ

PKK, AK Parti’nin iktidara geldiği günden beri bir darbe zemini oluşturmaya çalıştı. Bu darbe, PKK’nın tepesi ve Abdullah Öcalan olmadan da olamazdı. Önceden Abdullah Öcalan ve PKK ile temas sağlanmıştır ve sürekli şifreli mesajlarla PKK’ya talimatlar veren Öcalan’ın görüşme trafiğinin yeniden gözden geçirilmesinde yarar vardır diye düşünüyorum.

ÖCALAN DA BU İŞİN İÇİNDEDİR

Nevruz mektupları, İmralı Heyeti ile verilen mesajlar ve ‘Darbe Mekaniği’ gibi söylemlerle, darbe zemini için bir çeşit talimat ve sinyal verilmiştir. Öcalan da PKK da bu işin içindedir…

BUNLAR ‘ÖNGÖRÜ’ DEĞİL, ‘TALİMAT’LARDIR!

Öcalan’ın, “100 bin kişilik gerilla PKK ordusu kurarız”, “Demokratik Özerklik”, “Kobani kırmızı çizgimiz”, “özyönetim”, “darbe mekaniği” gibi ifadelerinin darbe zemini için PKK’ya talimatlar anlamına geldiğini düşünüyorum. Bunlar Öcalan’ın öngörüleri değil, talimatlarıdır. PKK, Öcalan’ın talimatlarından işine gelenleri uygulamıştır. Zaten Öcalan da sürekli ikili oynamıştır.

HENDEKLER, DARBE MEKANİĞİNİ YAĞLAMAK İÇİNDİ!

PKK ve Öcalan’a vaad edilen ‘Büyük Kürdistan’ adı altına ikinci bir İsrail’dir ve İsrail’in güvenliği amaçlı bir tampon bölge ve bu bölgenin şefliğidir.

PKK, darbecilerle yaptığı anlaşma gereği, kazdığı hendeklerle darbe zemini oluşturmaya çalıştı ama Kürtler destek vermediği için başaramadı.

TEHLİKE YENİ BAŞLIYOR

PKK da PKK’nın arkasındaki güçler de bu amaçlarından vazgeçmiş değildir. Bundan böyle PKK daha çok kullanılacaktır. Bu noktada Öcalan’ın hayatının bile bir önemi yoktur. PKK ve örgütü yönlendiren patronlarının son kozu olan, “Abdullah Öcalan, Saray yani Erdoğan tarafından öldürüldü” provokasyonu ile büyük bir Kürt İsyanı hedeflemişlerdir. Ki bu tehlike geçmemiş, bilakis yeni sahnelenecektir.

PKK 12 EYLÜL ÖNCESİ ŞARTLAR İÇİN YENİDEN PROGRAMLANDI

Görülmüştür ki, bir yönüyle de dış müdahale olmadan Türkiye yolundan döndürülemeyecektir. PKK, yeni süreçte dış (NATO, BM…) müdahaleye zemin hazırlamak için yeniden programlanmıştır. Halkın, canından bezdirilmesi ve darbeye razı hale getirilmesi için elbirliği (15 Temmuz darbecileri, PKK, uluslararası patronları, içerdeki maşaları…) ile 12 Eylül öncesinde de olduğu gibi ne gerekiyorsa yapılmaya çalışılacaktır.

TÜRKİYE 15 TEMMUZ’DA BÜYÜK BİR TESTTEN GEÇİRİLDİ

15 Temmuz ile Türkiye’nin bütün direnç noktaları, sosyolojisi test edilip ölçülmüştür. Baktılar ve görülmüştür ki, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Sağ, Sol İslamcı, Ateist, Ermeni, Yahudi, Rum vs… bütün Türkiye tek yürek oluyor. Şimdi buna göre yeni bir strateji belirleyeceklerdir.

‘VATAN’ VE ‘TOPRAK’ KAVRAMLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK DEJENERASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAK!

“Demek ki bunlar, bütün kesimler ortak bir savaş verebiliyor. O halde herkesin kendi savaşını vereceği bir strateji üretmeliyiz. Türk kendi savaşı için, Kürt kendi savaşı için, Alevi kendi savaşı için…”, “Yani bu kesimler kendi kendileri için savaşırlarsa birleşemezler” şeklinde düşünülmektedir…

Bunun için de ‘vatan’ kavramı dejenere edilerek her etnisite ve hatta mezhebe ‘toprak’ ve ‘vatan’ planlamaları düşünülmektedir. Yani Türk kendi toprağı, Kürt kendi toprağı, Alevi kendi toprağı için savaşa tutuşturulmak istenecektir.

ŞİMDİKİ RİSK, 15 TEMMUZ VE ÖNCESİNDEN DAHA FAZLA!

Son olarak tehlikenin kesinlikle geçmediği uyarısında bulunmak istiyorum. Tehlikenin, felaketin geride durduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız A Planı mı, yoksa B Planı mıydı? Ben bunun b planı olduğunu düşünüyorum. A Planı ya bir şekilde sahnelenemedi veya sırada tutuluyor. Bu işin içinde Amerika’nın bulunduğundan kuşku yok. Amerika, içinde olduğu bir işte bu şekilde bir yenilgiye asla razı olmaz. Pes etmeyecek… Bu şekilde kaybetmesi mümkün değil. 15 Temmuz’u deneyen gücün beyninin de kuvvetinin de ‘büyük’ bir güç olduğu bilinmeli. İl il, ilçe ilçe her şey ölçüldü… Şu an 15 Temmuz ve öncesinden çok daha büyük risk ile karşı karşıyayız!

TSK’DAN ‘TERÖR ÖRGÜTLERİ’ TÜRETİLMEYE ÇALIŞILACAK!

Yeni süreç bu sonuçlar doğrultusunda planlanacaktır. Bundan böyle bizi bekleyen tehlike her kesimin kendi savaşına hazırlandırılmasıdır. Bunun için de PKK azami derecede işlevseldir ve kullanılacaktır.

Irak ordusu nasıl ‘Milli’ bir ordu olmaktan çıkarıldı ve içinden IŞİD’i, Haşdi Şabi’si bilmemnesi çıkarılarak ülke şehir devletlerine döndürüldü ise, TSK üzerinde de böyle bir plan düşünülmektedir.

PKK ‘ROJOVA’YA, DARBECİLER KANDİL’E!..

Bir başka ihtimal olarak da PKK’nın, darbe zemini oluşturma görevini bugüne kadar başarıyla yerine getiremediği düşüncesinden hareketle üst akıl, yani asıl patronunca, örgüt cezalandırılmak istenebilir. PKK Kandil’den çıkarılıp Suriye’ye taşınabilir. Kandil ise ‘ana karargah’ olarak TSK’dan ayrılan hainlerin yeni örgütüne, örgütlerine tahsis edilebilir.

12 EYLÜL ÖNCESİ HATALAR YAPILMASIN!

TSK’dan kaçan ya da kaçabilecek subaylarla, askerlerle IŞİD’vari yeni örgütlenmeler söz konusu olabilecektir.

Bu noktada da, buralara insan kaynağı akışı için hayati görülen bir politikayı öneren; yani içerde ‘cadı avı’ isteyen kesimlerin girişimlerini dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Galip İlhaner

http://tahbir.com/pkk-rojovaya-darbeciler-kandile/ - 13 Ağustos 2016
.
PKK ‘Rojova’ya, Darbeciler Kandil’e - Galip İlhaner VAN 13 Ağustos 2016

 PKK ‘Rojova’ya, Darbeciler Kandil’e - Galip İlhaner VAN 13 Ağustos 2016
.
 ÖCALAN’IN MESAJLARI YENİDEN İNCELENMELİ - Galip İlhaner VAN 13 Ağustos 2016  
638 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın