Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret327198
 Merkez  Kitabevi - Galip  İLHANER 
Ortadoğu Yerine Anadolu Galip İlhaner 10.11.2016

Ortadoğu Yerine Anadolu Galip İlhaner 10.11.2016

 

İnsanlar arası ilişkiler de de uluslar arası ilişkilerde de kavramların hayati önemi vardır. Bireyler de, (aşiretler, halklar,…) milletler de, devletler de kavramlar ve kavramlara yüklenen anlamlar üzerinden kendilerini ifade ederler.

TDK, kavram kelimesini: nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımı olarak tanımlar. Her şeyin bir adı vardır. Adı olmayanı kimse tanımaz. İsmi olmayanlar bilinmeyen cisim olurlar. Ufolar gibi tanımlamayan cisim olurlar.

 

 İnsanlar doğduktan hemen sonra, ailede, çevrede,… bir isim tartışması başlar. Ailedeki herkes kendince bir isim önerisinde bulunur. İsim koymada bir de aileden olmayanlar vardır. Güçlü, etkili,… kişiler. Adı bu olacak der ve itiraz da kabul etmez. Çaresiz kabul edersiniz. Ağa, şeyh, imam, zengin, kaynana, kayınpeder, büyük baba, büyük anne,… gibi aktörler devreye girer. Anne tarafı baba tarafı zaman zaman ad/isim konusunda bölünürler. Kimse bu çocuğun anne ve babası var, onlara saygı duyalım, ne derlerse o olsun demez. Ad konduktan sonra o adla insan şekil alır. İsmin insan karakteri ve başarısı üzerinde de son derece ciddi bir etkisi vardır.

 

Kimi anne baba kendi iradelerini kullanamaz ve adlandırmayı illaki başkalarına yaptırır. Kimi anne baba da çaresiz kalır başkalarının kendi çocuğuna isim koymasına. Kimi anne baba da kendi iradelerini kullanır ve bu emperyalist dayatmaya karşı çıkar. Bazıları iyi niyetli de olsa, sonuçta burada bir emperyalist dayatma var. Kim bilir? Belki de emperyal düşünce böyle başlamıştır.

 

Adların bir de lakapları olur. Bu lakaplar da alay konusu olur. Bazı adlar ilk kullanan kişinin karakterini taşıdığı için hep kötü, istenmeyen, tiksindirici,… isimler olarak da bilinir.

 

Ortadoğu adlandırması, kavramı da biraz buna benziyor. Dışarıdan bir gücün dayattığı adlandırma. Fransa ve İngiltere'nin belirlediği (ABD, Rusya, İsrail, AB,… gibi aktörlerin desteklediği) etkili olduğu bir adlandırma. Kişilerin adları kısa sürede oluşurken, ülke ve bölgelerin adları tarihsel bir sürecin ürünü, sonucu,… olarak ortaya çıkarlar.

 

Ortadoğu kavramı da tarihsel bir sürecin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Kavram önceleri muğlak bir içerik taşırken, sonraları genel olarak İslam dünyasını adlandırmaya dönüşmüştür.

 

ORTADOĞU YERİNE,  ANADOLU    

                   

 Ortadoğu kavramını, adını değiştirmeliyiz. Uzun yıllardır Batı dünyasının ürettiği kavramları kullanıyoruz. Üretim aklımızı geliştirmediğimiz için, Batı'nın ürettiği kavramlarla oyalanıyoruz.

 

Ortadoğu kavramı da Batı'nın ürettiği kavramlardan biri. Onlar üretiyor biz kullanıyoruz, tüketiyoruz. Kendi coğrafyamızın adını bile başkaları kavramsallaştırıyor. Artık bu dayatmalara karşı durmanın zamanı gelmiştir. Ortadoğu olarak adlandırılan İslam dünyası, Türkiye liderliğinde emperyal kuşatmaya hayır demeye hazırlanıyor. Türkiye'nin üzerine gelinmesinin en önemli sebeplerinden biri de budur.  Ortadoğu kavramı yerine önerim: Anadolu kavramının, kendi nizamı ile, yani Anadolu Barışı (Selam/Pax-Anadolu) şeklinde kullanılmasıdır. Türkiye'nin ilgi alanı elbette bütün dünyadır. Fakat, bir de etki alanımızı kavramsallaştırmamız gerekmektedir. O etki alanı da İslam (Selam) dünyasıdır.

 

Ortadoğu kavramı, merkezinde Türkiye olacak şekilde yeniden tanımlanmalıdır.

 

Buna göre;

 

Merkez Türkiye,

 

Yakındoğu yerine Batı Anadolu,

 

Ortadoğu yerine, Orta Anadolu

 

Uzak Doğu yerine, Doğu Anadolu

 

Bütün İslam (Selam/Barış) dünyası olarak, ANADOLU

 

BOP (GOP) YERİNE,  ANADOLU BARIŞI (SELAM-ANADOLU) NİZAMI

 

Anadolu Barışı (Selam (Paks) - Anadolu) Nizamı/Düzeni: İlgi alanı bütün dünya ve dünya insanlığı, etki alanı bütün İSLAM dünyası olan bir kavramdır. Türkiye'nin merkezinde olduğu Anadolu Barışı (Pax-Anadolu), Türkiye'nin etki alanıdır. İslam (Ortadoğu) coğrafyası, Türkiye'nin ilgi alanı değil, etki alanıdır. Hem de 1. derecen etki alanıdır.

 

İslam dünyası yeniden dizayn edilecekse, bu dizayn Türkiye merkezli yapılmalıdır. İslam dünyası, barış/Selam dünyası olarak, Türkiye'nin öncülüğünde ve yeniden dizayn edilmelidir. Türkiye, BOP düzeninin değişmesine öncülük edebilecek tek ülkedir. BOP yerine Anadolu Nizamı, Anadolu Barışı egemen olmalıdır.

 

SON YÜZYILIN EN BÜYÜK KAVRAMI: DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

 

Bugüne kadar dünya düzenine yapılan belki de en büyük itiraz: “Dünya 5'ten Büyüktür” itirazıdır. Türkiye (ERDOĞAN), dünyayı yöneten en büyük güçlere: “dünya sizden büyüktür” demiştir.

 

Bunun gereğini yerine getirmek için, Batı dünyasının bize dayattığı kavramları değiştirmekle, bu kavramların yerine yeni kavramlar üretmekle başlayabiliriz. Üretim önce zihinde başlar. Üretim aklı olmayanlar sömürülmeye mahkumdurlar. Üreten liderdir, yönetendir. Tüketen ise yönetilendir.

 

Ya üreten olup lider oluruz ya da tüketmeye devam edip yönetilen, sömürülen,… oluruz. Üretim aklımızı geliştirmemiz için, önce zihnimizi kendi kavramlarımızla donatalım. Sonra üretim aklımız zaten gelişir.

 

http://www.milatgazetesi.com/ortadogu-yerine-anadolu-makale-98049

 

  
390 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın