Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret327198
 Merkez  Kitabevi - Galip  İLHANER 
Selam KUDÜS (Miraç-2019) Buluşması - Galip İlhaner 21 Mayıs 2017

Selam KUDÜS (Miraç-2019)  Buluşması - Galip İlhaner 21 Mayıs 2017


 Selam KUDÜS (Miraç-2019)  Buluşması - Galip İlhaner 21 Mayıs 2017

Selam KUDÜS (Miraç-2019)  Buluşması - Galip İlhaner 21 Mayıs 2017 

Yakın zamanda, KUDÜS ile ilgili 2 büyük skandal yaşadık. Önce Donald TRUMP, Kudüs'ü başkent olarak tanıma sözü verdi.

 

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen (26 Eylül 2016 ) TRUMP, seçilirse ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söyledi. Söylemekle de kalmadı buna söz verdi.

 

Daha sonra Cannes Film Festivali'nin açılışına katılan (18 Mayıs 2016) aşırı sağcı Kültür Bakanı Miri REGEV, giydiği uzun elbisenin (ETEK) alt kısmında, kutsal şehir Kudüs'ün fotoğrafını kullandı. İsrail işgali altındaki kenti eteğinde taşıyan REGEV; ‘ülkesinin bağımsızlığının 50. yılı ve Kudüs'le yeniden birleşmeyi kutlamak için söz konusu elbiseyi giydiğini’ söyledi.

 

Müslümanların ilk kıblesi KUDÜS, yıllardır İsrail işgali altında. Batı dünyası (ABD, AB,…) hatta, neredeyse bütün dünya, İsrail’in yanında yer alıyor. Bu işgal, zulüm ve kuşatma bir türlü aşılamıyor. Fakat, İslam dünyasının Kudüs ile etkili bir şekilde ilgilenmesinin zamanı artık gelmiştir.

2019 Miracında, Müslümanlar Kudüs’e bir nehir gibi akmalı. Kudüs’te barış nehri oluşturulmalı.

2019 Kudüs SELAM buluşması, ‘BÜYÜK BULUŞMA’ olarak gerçekleşmeli. 2-3 Nisan 2019 tarihinde, Miraç’ta; yüzbinlerce, hatta milyonlarca Müslüman (ÜMMET)

1 milyon

3 milyon

… milyon

Kudüs’te buluşmalı. Kudüs’te, Haremi Şerif’te  namaz kılmalı. Barış için, Filistin’e ve Kudüs’e sahip çıkmalıdır.

***

Şunu ifade edelim; Selam KUDÜS (Miraç-2019)  Buluşması, barışçıl bir öneridir. Herhangi bir toplumu hedef almamaktadır.

***

Hadislerde Mescid-i Aksa’nın, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Nebevi ile beraber ziyaret amacıyla seyahat edilebilecek üç mescitten biri olduğu belirtiliyor.

“Yolculuk ancak şu üç mescitten birine olur: Benim şu mescidime, Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya.” (Müslim, Kitâbu’l-Hacc, 15/415, 511, 512)

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Beytülmakdis’te namaz kılmayı tavsiye ettiği de kaynaklarda geçmektedir.

Bir hadis-i şerifte bildirildiğine göre Resulullah (s.a.s),

Meymune (r.a.):

“Ey Resulullah! Bize Mescid-i Aksa hakkındaki hükmün ne olduğunu bildir” dedi.

Resulullah (s.a.s.)’ da şöyle buyurdu: “Oraya (Mescid-i Aksa’ya) gidin ve içinde namaz kılın.”

İşte bunun için, milyonlarca Müslüman Kudüs’e bir nehir gibi akmalı. Nil gibi, Fırat gibi,… Kudüs’e akmalı.

***

Mescid-i Aksa sadece bir yapı ya da bir bina değil. Mescid-i Aksa, 144 dönümlük geniş bir alanı kapsamaktadır. Alanın tamamı kutsaldır ve haremdir. Alanın içinde Kıble (Aksa) Camii, Kubbetü’s-Sahra, Mervan Mescidi gibi mescidlerin yanı sıra, kubbeler, merdivenler, sebiller, müze, okullar ve zeytin ağaçları bulunur.

***

Seçilmiş şehir KUDÜS

Osmanlı döneminde Harem-i Şerif olarak adlandırılan şehir

KUDÜS

Binlerce yıllık bir tarihe sahip şehir

Hz. Davut’un Calut’a attığı taşın,

Hz. Süleyman’ın cinlere yaptırdığı muhteşem tapınağın,

Hz. Yahya’nın kesik başının,

Hz. Zekeriya’nın şehit edilişinin,

Hz. İsa’nın göğe yükselişinin,

Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) miracının şahidi olmuş kutsal mekan.

***

Hz. İbrahim’i, Hz. İsmail’i, Hz. İshak’ı, Hz. Yakup’u, Hz. Yusuf’u, Hz. Bünyamin’i, Hz. Musa’yı, Hz. Harun’u ağırlamış peygamberler şehri

***

Üç dinin de atası olan Hz. İbrahim ve hanımı Hz. Sârâ ile (El-Halil) birlikte yaşadığı

Hz. Lut (a.s.) ve Hz. İbrahim’in gençliğinin geçtiği

Hz. Musa (a.s.) ve Hz. Harun (a.s.)’un, İsrailoğullarıyla Mısır’dan çıkıp Kızıldeniz’i geçtiğinde, Allah’ın emri ile  gittikleri kutsal mekan, HİCRET şehri

***

Hz. Davut (a.s.)’un İsrailoğullarına ait ilk bağımsız devleti kurduğu

Hz. Davut’un sapanıyla zâlim Câlut’u, taş atarak öldürdükten sonra, muzaffer bir asker olarak girdiği şehir

O taş ki; (Hz. Davut’un zalim Calut’a attığı taş), o mübarek taş, şimdi  Filistinlilerin elinde ve İsrail’e karşı atılan mübarek taşlara dönüştüğü şehir

Hz. Davut’tan sonra oğlu Hz. Süleyman (a.s.)’ın büyük mabedi inşa ettiği mabetler şehri

***

Hz. İsa (a.s.)’nın bu topraklarda dünyaya geldiği ve 33 yaşındayken göğe yükseltildiği şehir.

Rabb’in makâmına yükseliş şehri,  göklerle yerin en yakın olduğu şehir

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İsra mucizesinin gerçekleştiği ve Arş-ı Alâ’ya yolculuk yaptığı muhteşem belde.

Peygamber Efendimizin bütün peygamberlere namaz kıldırdığı; SALAT, SELAM, BARIŞ, DUA, İBADET,… şehri

***

Halife Hz. Ömer’in tâyin ettiği İslam orduları başkumandanı, mübarek zat, Hz. Ebu Ubeyde Amir b. Cerrah’ın (638) İslam topraklarına kattığı kutsal fetih

Anahtarları ADİL/ADALET timsali Hz. Ömer’e (r.a) teslim edilmiş şehir

***

Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervan’ın, Peygamberimizin miraca çıkarken bastığı kaya (sahra) üzerine, Kubbetü’s-Sahra’yı inşâ ettirdiği kutsal ayak izli şehir

***

Abdurrahman Evzâi, Süfyânü’s-Sevrî, Leys b. Sa’d ve Muhammed  b. İdris eş-Şâfiî gibi mezhep imamlarının derslerini okutup, talebelerini yetiştirdiği talebe ve ilim şehri

***

İbn Ebû Rendeka et-Turtûşî, Ebû Hâmid El-Gazzâlî, Ebû Bekir İbnü’l-Arabî gibi alimlerin ve Râbiatü’l-Adeviyye, Bişr-i Hafi, Seriyyü’s-Sakatî gibi mâneviyat âleminin kutuplarının bir dönem yaşadığı ilim şehri

***

Haçlı ordularının(1099), 460 yıl Müslümanların elinde bulunduğu ve Fatımilerin hâkimiyetindeyken işgal ettikleri mahzun yetim, öksüz belde.

***

Nûreddin Zengi’nin (Selçuklulara bağlı Halep Emiri), haçlıların elinden, esaretten kurtarmadan uyumayı kendisine haram ettiği, bu uğurda bir ömür geçirdiği ve mescide koyacağı minber için ahşap ustalarına sipariş verdiği ancak ömrü o minberin Mescid-i Aksa’ya yerleştirildiğini görmeye yetmediği, fethedemediği ama hayalinin, yanında bulunan Selahaddin’i ziyadesiyle etkilediği vuslat

***

Kurtuluşunun, (1185) Kudüs krallık ordusunun Kahire’den Şam’a giden bir Müslüman kervanına saldırmasıyla başlayan ve  Selahaddin Eyyûbi’nin bu olaydan sadece  iki yıl sonra (1187), 52 şehri ile birlikte fethettiği ve Miraç Kandili’nde fethi tamamladığı şehir

 

Sultan Selahaddin’in  fethetmeden önce yüzünün gülmediği, yemeği ve uyumayı terk ettiği, fethine dek kendine bir saray yaptırmadığı, bu ızdırapla çadırda yaşadığı ve bunun nedenini soranlara ise, “Allah Rasulü’nün miraca çıktığı, yıllarca Müslümanlara kıblegah olmuş, üçüncü harem düşman elindeyken, bana rahat uyumak yaraşır mı hiç?” cevabını verdiği, kurtarılmayı bekleyen şehir.

Selahaddin Eyyûbi adaletinin nam saldığı, barış ve adalet arayan MEDENİYET şehri

***

Öldüğünde kendine bir kabir yaptıracak kadar servet bırakmayan Selahaddin, düşmanları nazarında da saygı duyulan, onurlu adam, İngiliz Kralı Aslan Yürekli Richard’ın, “Ben Selahaddin’den insanlık öğrendim” diyerek tanımladığı, Dante’nin İlahi Komedya’sında Hıristiyan olmayan, fakat dünyada iyi işler yapmış insanların bulunduğu Limbus’ta  adı geçen Selahaddin ve Selahaddin’in şehri

***

İmam Nablûsi’den, İmam Şâfiî’ye kadar birçok dev âlimin yetişmiş olduğu, Filistin’in şimdilerde boynu bükük ve İsrail zulmü altında olan şehri

***

Memlûkler kendilerini bile koruyamayacak duruma gelince, imdadına Yavuz Sultan Selim’in koştuğu, yetiştiği ve kurtardığı şehir

***

Kanuni Sultan Süleyman’ın, “Lâ ilâhe illallah İbrahim Halilullah”  mührünü vurduğu muhteşem yüzyılın muhteşem şehri

***

Napolyon’un (1798),  muhteşem Kanuni Sultan Süleyman’ın vurduğu; insanlık, barış, birlikte yaşama, SELAM,… mührünü sökmeye çalıştığı ve  Akka önlerinde Cezzar Ahmed Paşa ile karşılaşmasında perişan olduğu şehir

***

Yahudi göçlerinin (1870’lerden sonra) gittikçe arttığı, Theodore Herzl’in bir şeytan gibi ortaya çıktığı ve 2. Abdülhamit imanına, duvarına çarptığı,… 2. Abdülhamit’in ve İslam ümmetinin gözbebeği şehir

***

Balfour Deklarasyonu (1917), İngiliz General Edmund Allenby tarafından işgal, San Remo (1920 ) Konferansı ile İngiltere’nin manda yönetimi ve 1948’de İsrail Devleti’nin kuruluşuna kadar devam edecek İngiliz işgali ve günümüze kadar devam eden zulüm, işkence, haksızlık, kan ve gözyaşı ile emperyalist güçlerin, Müslümanlardan almak için  kumpaslar kurduğu şehir, KUDÜS

***

Yetim, öksüz, yalnız,… KUDÜS

Kendisine sahip çıkılmasını beklediği İSLAM Ümmetine “Ses Ver Ey Ümmet” diyen KUDÜS

***

KUDÜS

Bütün Müslümanların ortak mekanı olarak, bana gelin diyor KUDÜS

***

Biz de KUDÜS’e; Selahaddin EYYUBİ’nin bir miraç günü, Fırat ve Dicle gibi akarak girdiği gibi, 2-3 Nisan 2019 tarihinde, sana geleceğiz diyoruz. Bütün İslam ülkelerinden, ümmet olarak, hem de milyonlarca kişi geleceğiz. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in sünnetini yerine getirmek için, barış için namaz kılmaya, dua etmeye geleceğiz. SELAM (Şalom) için geleceğiz. Artık ümmet diyor: “Ses Ver Ey KUDÜS” sana geleceğiz KUDÜS, bekle bizi KUDÜS

 

NOT: Bu makaleyi yazarken, Kudüs platformunun hazırlamış olduğu, “100 Maddede Kudüs” çalışmasından faydalanılmıştır. Emeği geçenlerden, ALLAH razı olsun.

  Selam KUDÜS (Miraç-2019)  Buluşması - Galip İlhaner 21 Mayıs 2017

.
 Selam KUDÜS (Miraç-2019)  Buluşması - Galip İlhaner 21 Mayıs 2017
.
 Selam KUDÜS (Miraç-2019)  Buluşması - Galip İlhaner 21 Mayıs 2017

  
372 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın