Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret327198
 Merkez  Kitabevi - Galip  İLHANER 
Son Kürt Devleti - Galip İlhaner 17 Eylül 2017

Son Kürt Devleti - Galip İlhaner 17 Eylül 2017

 Son Kürt Devleti - Galip İlhaner 17 Eylül 2017


Son Kürt Devleti - Galip İlhaner 17 Eylül 2017

Türkiye Kürt Devleti ya da Son Kürt devleti Türkiye

Türk milliyetçilerine (CHP, MHP, BBP,…) göre; Kürtler, Türk’tür. Bu teoriye göre; yani Kürtler, Türk olduğuna göre, Türk devleti olarak tarihe geçen her Türk devleti, aynı zamanda Kürtlerin de devletidir. Bu teoriyi, doğru ya da geçerli olarak kabul edersek; Göktürkler, aynı zamanda Gökkürtler’dir ve Gök-KÜRTLER, Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu,… aynı zamanda Kürt devletleridir. Bu teoriye göre; Teoman Türk, aynı zamanda Teoman Kürt’tür,  Atatürk ise, aynı zamanda Ata Kürt’tür.

 

Bu teoriye göre; tarihte kurulmuş olan Kürt devletlerine gelince, Kürtler tarihte, neredeyse sayısız devletler kurmuşlardır. Bunların en önemlileri, Cumhurbaşkanlığı Forsunda temsil edilmektedir ve 16 adettir.

Sırasıyla;

İşte O 16 KÜRT Devleti:

- Büyük Hun İmparatorluğu: MÖ 220- MS 216 (Kurucusu: Teoman)

- Batı Hun İmparatorluğu: MÖ 48-MS 216 (Kurucusu: Pi)

- Avrupa Hun İmparatorluğu: 375-469 (Kurucusu: Balamir)

- Ak Hun İmparatorluğu: 420-552 (Kurucusu: Aksuvar)

- Gök-KÜRT Kağanlığı: 552-745 (Kurucusu: Bumin Kağan)

- Avar Kağanlığı: 565-835 (Kurucusu: I. Bayan)

- Hazar Kağanlığı: 651-983 (Kurucusu: Böri Şad)

- Uygur Kağanlığı: 745-1368 (Kurucusu: Kutluk Bilge Kül Kağan)

- Karahanlı Devleti: 840-1212 (Kurucusu: Bilge Kül Kadir Han

- Gazne Devleti: 962-1183 (Kurucusu: Alp Tigin)

- Büyük Selçuklu Devleti: 1040-1157 (Kurucusu: Tuğrul)

- Harzemşahlar Devleti: 1097-1231 (Kurucusu: Kutbeddin Muhammed)

- Altın Ordu Devleti: 1236-1502 (Kurucusu: Batu Han)

- Timur İmparatorluğu: 1368-1501 (Kurucusu: Timur)

- Babür İmparatorluğu: 1526-1858 (Kurucusu: Babür)

- Osmanlı İmparatorluğu: 1299-1922 (Kurucusu: Osman Gazi)

 

Son büyük Kürt devleti ise; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının, Çanakkale/Anadolu ruhu ile hareket ettiği ve Kurtuluş Savaşıyla kurduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.

 

Hem, Kürtleri Türk olarak kabul eden, hem de “Kürtler tarihte hiç devlet kuramamıştır” diyen Türk milliyetçileri,… Bu teoriye göre; “Kürtler hiç bir devlet kur(a)mamıştır”, diyemezler. Çünkü; Kürtler, 17’si büyük devlet olmak üzere, yüzlerce devlet kurmuşlardır. EYYUBİ Devleti konusuna ise, hiç girmiyorum.

 

Bu teoriye göre; Orta Asya’daki  ELEGEŞ Anıtları’nda: “Ben Kürt Beyi Alp Urungu…”  yazıyor. Yine bu teoriye göre hareket edersek, Türkler Irak’ta, Kürdistan adında bir devlet kurmaya çalışıyorlar ama, Türkiye, bu TÜRK devletinin kurulmasını engellemeye çalışıyor. Bu gidişle, Türk milliyetçilerinin bu çelişkisi, kıyamete kadar da devam edecek.

 

Hülasa, Kürtler (T.C.); son Kürt Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşlarıdır. Ne Barzani ne PKK,… ne de başka bir yapının vatandaşları değildir.

 

Türk milliyetçileri, her şeyden önce, bu çelişkiyi ortadan kaldırmalıdır. Kürtler, Türk mü değil mi? Önce buna karar verin.

***

Irak Kürtleri PİÇ mi?

Stratejik bir çözüm önerileri olmadığı için, bugünlerde, Irak Kürtlerini PİÇ olarak gösteren Türk (ırkçı) milliyetçileri, Barzani’nin bağımsız Kürdistan referandumu üzerinden, bütün Kürtleri rendice edecek söylemlerde bulunuyorlar. KÜRT kavramı, bir nefret objesi olmaya doğru hızla gidiyor.

 

Hani Kürtler Türk’tü. Kürtler Türk ise, Irak Kürtleri neden PİÇ oluyor. Bu ne yaman çelişkidir. MHP, sadece Türkmenleri insan yerine koyuyor. CHP ise; Türkiye’de, HDP üzerinden PKK ile kol kola girerken, Irak Kürtleri söz konusu olduğunda, düşmanca ve çelişkili bir politika izlemektedir. PKK ise kendi devletini Barzani’den önce kurmak için, Bağımsız Kürdistan’a açık bir şekilde karşı. İkili oynayan PKK; DBP (asıl/gerçek PKK) üzerinden, referanduma karşı çıkarken, HDP üzerinden ise; referandumu (Kürtleri tamamen kaybetme korkusundan dolayı) destekleme politikası izliyor. ABD, PKK ve Türk milliyetçileri; bağımsız Kürdistan referandumuna, farklı gerekçelerle karşıdırlar. ABD, PKK, CHP, MHP, BBP, Vatan Partisi,… hatta Saadet Partisi’de bu ittifaka eklenebilir. AK Parti ve ERDOĞAN ise, gördüğümüz kadarıyla, Misak-ı Milli’ye ulaşma stratejisi ile hareket ediyorlar.

 

Türk milliyetçileri; hem Misak-ı Milli (Türklerin ve Kürtlerin yaşadığı topraklar) diyorlar, hem de Kerkük Kürtlerden ayrılsın diyorlar. Kerkük Türk’tür Türk kalacak söylemi ile; İstanbul, İzmir, Ankara, VAN,… Türk’tür Türk kalacak söylemi arasında, pek bir fark da yoktur. Oysa yapılması gereken; Kürt-Türk(men) kardeşliğini, Kerkük üzerinden sağlamaktır.

Daha önce, çözüm yolunu (9 Mayıs 2017) aşağıdaki şekilde ifade etmiştik.

“…Türk-Kürt kardeşliği

 Kürdistan, 2. Azerbaycan mı, 2. Hatay mı, yoksa 2. İsrail mi olacak?

Bunun önüne geçmek için, Musul (Kürtler)-Kerkük (Türkmenler) kardeşliği tesis edilmelidir. Aksi halde, Musul-Kerkük çatışması çıkar. Musul-Kerkük çatışması demek; Irak'ta Kürt-Türkmen çatışması, Türkiye'de Türk-Kürt çatışması demektir. Bu da ileriki yıllarda, Türk-Kürt savaşına zemin hazırlamak demektir.

Her şeyden önce Türkiye, dünyadaki bütün Kürtler üzerinde stratejiler geliştirmelidir. Dünyadaki bütün Kürtler için tek çekim merkezi, Türkiye olmalıdır.

Türkiye büyümek zorundadır. Büyümezse küçülmek zorunda kalabilir/kalacaktır. Küçülmenin önüne geçmek için, büyüme stratejisi (konjoktüre göre ütopik bile görülse) gereklidir. Bu da ancak Misak-ı Milli hedefi ile olur.

Kerkük Barzani'ye bağlanırsa, Misak-ı Milli'nin gerçekleşmesi daha kolay (kısa süreli) olur. Kerkük, Irak'a bağlanırsa, Misak-ı Milli'nin gerçekleşmesi neredeyse imkansız hale gelir.

Musul (Kürtler)+Kerkük (Türkmen) = Türk-Kürt Birliği demektir. Türkiye bu birliği sağlayamazsa, daha sonra çatışmayı önlemek kaçınılmaz hale gelebilir ve bu çatışmayı durdurmak da son derece zor olacaktır….”  Ya Misak-ı Milli Ya Arz-ı Mev’ud, Galip İlhaner,  9 Mayıs 2017, http://www.milatgazetesi.com/ya-misak-i-milli-ya-arz-i-mev-ud-makale-113161

 

***

ABD, referandumu,  PKK için erteletmeye hatta iptal ettirmeye çalışıyor

Bağımsız Kürdistan Referandumunun ertelenme ihtimali, zaten son derece yüksekti. Gönlümüzün arzusu, Türkiye’nin, bağımsız Kürdistan referandumunda en etkili ülke olmasıydı.

 

Bu durumu: “TÜRKİYE, Barzani (Kürdistan) referandumunu, kendi kontrolüne almalı. İster yaptırarak, ister erteleterek,... Türkiye'nin dediği olmalı. 05:30  - 18 Tem 2017, https://twitter.com/Galipilhaner/status/887288412616757248 ”  şeklinde (18.07.2017) daha önce ifade etmiştik.

***

Fiili durum etkili oldu. Gördüğümüz tablo, bağımsız Kürdistan referandumunda,  ABD (İsrail)’nin, dünya jandarması olarak, en etkili ülke olduğudur.

 

ABD; Barzani'nin bağımsızlık referandumunu erteleterek (iptal), PKK'ya, PKK (2. İsrail) devleti kurmak için, zaman kazandırmaya çalışıyor. 23:49 - 18 Tem 2017, https://twitter.com/Galipilhaner/status/887564983952953344

***

 “Referandumun iptali ya da ileri bir tarihe ertelenmesi. Barzani'nin (Kürt devletinin) Türkiye ile birleşme ihtimalinden dolayı, ABD-İsrail, Barzani ve Irak'a baskı yaparak, referandumu belirsiz bir tarihle iptal edebilirler ya da erteleyebilirler. PKK'nın devlet kurması için, PKK'ya zaman kazandırmak için, referandumu belirsiz bir sürece erteleyebilirler.” Galip İlhaner, Kürdistan; İslam (EYYUBİ) Cumhuriyeti mi, 2. İsrail mi, olacak?,

http://www.milatgazetesi.com/kurdistan-islam-eyyubi-cumhuriyeti-mi-2-israil-mi-olacak-makale-116677 ,  27.06.2017

 

Yukarıdaki mesajlarımızdan da anlaşılacağı üzere, ABD'nin; Irak ve Barzani'ye baskı yaparak, referandumu erteletmeye çalışacağını, daha önce ifade etmiştik.

 

Peki ABD, bunu neden yapıyor? Kendisine minnet borçlu ve bağımlı bir Bağımsız Kürdistan’a, karşı mı? Elbette değil. ABD, Barzani’den ziyade, PKK’nın bağımsız olmasını daha çok istiyor. Kürt petrollerini de; Akdeniz’de açacağı bir koridor ile, Arz-ı Mevud Koridoru ile,… hortumlamak istiyor. Buradaki asıl hedef ise; elbette Türkiye’dir.

 

İsrail’in stratejisine gelince; Türkiye’yi, Barzani’ye karşı tahrik etmeye çalışıyor. İsrail her durumda kazanma peşinde. İster Barzani Kürdistanı kursun, ister PKK kursun. İsrail, olayı kendi lehine çevirebileceğini düşünüyor. İsrail, Türk-Kürt savaşı çıkarma peşindedir. Kürtleri, Filistinlilerin durumuna düşürme stratejisi ile hareket ediyor. Türkiye, Filistin ve Filistinliler dedikçe, İsrail, Kürdistan ve Kürtler diyecektir. “Büyük İsrail İçin Küçük Filistin Devleti, Galip İlhaner 25.07.2017, http://www.milatgazetesi.com/buyuk-israil-icin-kucuk-filistin-devleti-makale-118789

 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Devlet, MİT, Düşünce kuruluşları, üniversiteler, TSK, AK Parti, CHP, MHP, HDP, SP,… başta olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir aktörün, Kürtler ile ilgili; sağlıklı, uzun dönemli, kesin sonuca gidecek,… bir stratejisi, maalesef  YOKtur.

 

UYARI: Türkiye; 1926 Ankara anlaşması ile, Musul-Kerkük’e müdahale hakkını, Türk-Kürt savaşına dönüşmeden, Türk-Kürt ittifakını, birliğini,… oluşturacak bir strateji ile hareket ederek, kullanmalıdır.

***

2019 seçimlerinde, 4 seçimden 3’ü birlikte yapılmalı

2019 sürecinde, 4 seçim bizi bekliyor;

Muhtarlık seçimleri

Belediye seçimleri

Milletvekili seçimleri

Cumhur-Başkan seçimleri

Merkez muhtarlık sistemi kurulmalı

Türkiye’nin yeni bir muhtarlık sistemine ihtiyacı var. Muhtarlık sistemi bu haliyle hem millete hem devlete yeterince verimli olmamaktadır. Köy muhtarlıkları, demokratik bir sistemle yeniden düzenlenmelidir. Her köyün bir muhtarı/başkanı ve köy kurultayı (13 kişilik) altında bir kurulu olmalıdır. Köy muhtarları, merkez köy (3-5-7 köy arası) olarak belirlenen merkez (Başkan Muhtar) Muhtarlığa bağlı olmalı. Köy (Köy Başkanı) muhtarları aynı zamanda, Merkez Köy Meclisi’nin üyeleri olarak da görev yapacaklardır. Mahalle Muhtarları ise; Mahalle (Merkez Mahalle Başkanı) Temsilcileri olarak belediye (Merkez İl/İlçe) meclisinin üyeleri olarak görev yapacaklardır. Köy başkanlık divanı/köy kurultayı/meclisinde, köye/mahalle öğretmenleri ve köy imamları da bulunabilir. Her köye çocuk parkları gibi hizmetler ile köylerin alt yapıları yeniden yapılmalıdır. Böylece muhtarlık sisteminden büyük yarar sağlanabilir

Seçimler yeniden düzenlenmeli

Muhtarlık seçimleri yerel seçimlerden ayrı yapılmalı. Muhtarlık seçimlerinde, diğer seçimlerde olduğu gibi, oy pusulası (adayların ücretini ödemesiyle)  devlet tarafından bastırılmalıdır. Vatandaş oyunu, diğer seçimlerde olduğu gibi resmi mühürle kullanmalıdır. Bu şekilde oy pusulalarının dağıtımı sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar, sürtüşmeler ve düşmanlıklar azalacaktır. Daha fazla aday yarışı olacağından demokratik katılım daha üst düzeyde olacaktır. Ayrıca muhtarlık seçimlerinin, belediye ve milletvekili seçimlerinde pazarlık konusu olmasının önüne de büyük ölçüde geçilmiş olacak. Doğu bölgelerinde kan davalarının büyük çoğunluğu muhtarlık seçimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu şekilde hem demokratik katılım arttırılmış olacak, hem de kan davalarının önüne büyük ölçüde geçilmiş olacak

 

Seçimlerin 4’dü de 2019 yılı içerisinde yapılacağına göre, ilk olarak muhtarlık seçimleri yapılmalı. Daha sonra diğer 3 seçim birlikte yapılmalı.

 

AK Parti ve ERDOĞAN için, en uygun ve en karlı yol bizce budur. Belediye seçimlerinde alınacak düşük bir oy, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ciddi derecede etkileyebilir. Yapılması gereken; önce muhtarlık seçimlerini yapmak. Muhtarlık seçimlerinden 1 ay sonra da, diğer 3 seçimi birlikte ve aynı gün içerisinde yapmak.

***

Diyanet ve HAC Bakanlığı Kurulmalı

Diyanet işleri başkanlığı, artık yetersiz bir duruma gelmiştir. Türkiye, İslam dünyasını bir araya getirmek istiyorsa, büyük stratejiler geliştirmelidir. Diyanet ileri başkanlığı kaldırılmalı ve yerine Diyanet ve HAC (umre) Bakanlığı kurulmalıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.) SELAM (Barış) Ödülü

Nobel’e alternatif, Türkiye öncülüğünde, ADİL bir barış ödülü kurulu kurulmalıdır.

Dünya klasikleri seti oluşturmalıyız

Dünyadaki 213 veya daha fazla ülkeden, en az 1 adet eser olmak üzere, Anadolu Dünya Klasikleri Seti oluşturmak lazım. Çin ve Hindistan, dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturuyorlar ama, dünya klasikleri, Batılı eserlerden oluşuyor. Türkiye (kültür bakanlığı); dünyanın sayılı eserlerini bir araya getirerek, yeni bir dünya klasikleri seti oluşturmalıdır.

***

Anadolu, SELAM ya da Pax-Anadolu Ansiklopedisi

Wikipedia İnternet Ansiklopedisi’ne, mahkeme kararıyla, şu anda erişim yasağı var.  Türkiye’de 200’e yakın üniversite var. Üniversitelerimiz, düşünce kuruluşlarımız, aydınlarımız,… bu fırsatı değerlendirmeli ve Anadolu ya da Pax-Anadolu,… gibi bir sisimle, bir internet ansiklopedisi oluşturulmalıdır.

Kitap okuma oranımızı da yükseltmemiz lazım. ERDOĞAN eline kitap almadan, toplumun kitap okuma oranının artması da son derece zor görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; haftanın bir (Cuma akşamı) gününü, kitap okuma günü ilan ederek, toplumu kitap okumaya teşvik edebilir.

***

SELAM, Meşveret (İstişare) Mesajlaşma Programı

Bir sohbet toplantısında, bir arkadaşımız (Barbaros NASÜN), aslında WhatsApp üzerinden istişare yapıyoruz demişti. Buradan hareketle,  bir öneride bulunmak istiyorum. WhatsApp programına alternatif bir yazılım üretmeliyiz. Türkiye (İslam dünyası, Müslümanlar,…)  WhastApp üzerinden; selamlaşmak, istişare (MEŞVERET) etmek yerine, yerli bir mesajlaşma (istişare) programı üreterek, alternatif bir  uygulama geliştirebilir.

***

Cenaze Provokatörleri

Aysel TUĞLUK’un annesi, Hatun TUĞLUK vefat etti.  Birkaç provokatör yüzünden cenaze Ankara’da gömülemedi ve Tunceli’ye götürülmek zorunda kalındı. Türkiye için son derece yüz kızartıcı bir durum.  Bu tür provokasyonlar; kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize yapılan bir ihanettir. Yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu provokatörler, kesinlikle cezasız kalmamalıdır. İçişleri bakanımız sayın Süleyman SOYLU, bu olayın takipçisi olacağını açıkladı. Bu provokatörlüğü yapanlar, cezasız kalmamalıdır. Türkiye’deki her kesimden, bu insanlık dışı olaya tepkiler geldi. Herkesim bu yüz kızartıcı nefret suçunu kınadı.

Milliyetçi (Ülkücü) yayınları ile bilinen Yeniçağ Gazetesi’nin 2 yazarı da, bu provokasyona gerekli cevabı verdiler. İki yazarı da tebrik ediyoruz.

“Türk töresinde cenazeye saygı!

Arslan BULUT

Yazıya başlarken, halen tutuklu bulunan eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un Ankara'da defnedilmesine bir grubun karşı çıkmasının çok acı bir olay olduğunu ve Türk Milleti'nin hiçbir ferdine yakışmadığını belirtmek isterim. Hiç kimse, terör örgütüyle ilişkili bir kişinin yakını olsa bile hiçbir cenazeye saygısızlık yapmamalıdır. Böyle bir anlayış, Türk töresinde ve İslâm dininde yoktur. İskitlerden bu yana Türk töresinde en büyük kutsal, ata mezarlarıdır. Kendi atasının mezarına saygısızlığı, savaş sebebi olarak gören bir millete mensup olan insanlar, böyle ucuz davranışlar içine girmemelidir.” http://www.yenicaggazetesi.com.tr/turk-toresinde-cenazeye-saygi-44222yy.htm

***

“Sözde milliyetçiye bilgi notu: Tunceli de Ankara kadar "vatan"

Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLU

Ne Hun'da var, ne Göktürk'te var, ne Uygur'da, ne Avar'da, ne Hazar'da, ne Kuman'da Kıpçak'ta, ne Gazne'de; ölüye eziyetin böylesi tarih sahnesinde görüldüklerinden bugüne yok, olmadı Türk'ün töresinde! Keza az buçuk "iman"ı olan, Allah'tan korkar da el sürmez, süremez artık O'nun huzuruna intikal etmiş sayılana!  Ama yaptılar. Şuraya yazıyorum: Evet HDP'li olan, evet yıllarca PKK'nın siyasi uzantısı olan partilerde aktif görev almış olan, evet İmralı'daki caninin avukatlığını yapmış olan ve evet iki dünya bir araya gelse fikren, vicdanen ne söylemde, ne eylemde bir araya gelme ihtimalimiz bulunmayan Aysel Tuğluk'un annesini "Ankara'da gömdürmemek" milliyetçi bir tavır değildir. Türkçü bir tavır değildir. Dindar bir tavır değildir. Vatansever bir tavır değildir.” http://www.yenicaggazetesi.com.tr/sozde-milliyetciye-bilgi-notu-tunceli-de-ankara-kadar-vatan-44229yy.htm

.

 Son Kürt Devleti - Galip İlhaner 17 Eylül 2017
.
 2. Irak Kürtleri PİÇ mi - Galip İlhaner 17 Eylül 2017
.
 3. ABD, referandumu,  PKK için erteletmeye hatta iptal ettirmeye çalışıyor - Galip İlhaner 17 Eylül 2017
.
 4. 2019 seçimlerinde, 4 seçimden 3’ü birlikte yapılmalı - Galip İlhaner 17 Eylül 2017
.
 5. Diyanet ve HAC Bakanlığı Kurulmalı - Galip İlhaner 17 Eylül 2017
.
 6. Cenaze Provokatörleri - Galip İlhaner 17 Eylül 2017

  
451 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın